Subsidies

meest populaire subsidies

Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatiesteun (STS) en kan oplopen tot 1 mio EUR per onderneming.
Werkt u aan KMO-innovatieprojecten, of gaat u dat doen? U kunt een subsidie bekomen van 35 tot 55% voor de uitvoering van bepaalde projecten.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan energie subsidie.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidie ook kennis, netwerken en bekendheid.
Als uw investeert in oprichting, uitbreiding, duurzaamnheid of milieu- en energiebesparende technologieën heeft u een grote kans op landelijke subsidies
Als uw innovatieplannen aansluiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van subsidie.
Door middel van subsidie wordt er in samenwerking met in onderwijsinstellingen en sectorfondsen geïnvesteerd voor een goed opgeleide beroepsbevolking.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om subsidie voor infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.