Subsidies

meest populaire subsidies

Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatie Steun (STS) en kan oplopen tot 500.000 EUR per onderneming.
Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie bekomen voor onderzoeks- of ontwikkelingsproject op de aanvaarde kosten.
Horizon Europe is een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het programma ging van start in 2021 en loopt tot en met 2027.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan energie subsidie.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: niet enkel subsidies, maar ook kennis, netwerken en zichtbaarheid!
Als u investeert in de oprichting van een nieuwe of het uitbreiden van een bestaande entiteit, of in duurzame of milieu- en energiebesparende technologieën heeft u een grote kans op landelijke subsidies.
Als uw innovatieplannen aansluiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van subsidie.
Door middel van subsidie wordt er in samenwerking met onderwijsinstellingen en sectorfondsen geïnvesteerd in een goed opgeleide beroepsbevolking.
Subsidies en steunmaatregelen uitgereikt door lokale, regionale of nationale overheid.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om subsidie voor infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.