Subsidies

meest populaire subsidies

Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatiesteun (STS) en kan oplopen tot 1 mio EUR per onderneming.
Werkt u aan KMO-innovatieprojecten, of gaat u dat doen? U kunt een subsidie bekomen van 35 tot 55% voor de uitvoering van bepaalde projecten.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidies ook kennis, netwerken en bekendheid.
Als uw innovatieplannen aanlsuiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van hun stimuleringsbeleid.
Voor een nieuwe vestiging van een internationale onderneming in Limburg kon PNO € 3 miljoen Vlaamse subsidie verkrijgen.
Overheden wil samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sectorfondsen investeren in een goed opgeleide beroepsbevolking.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om investeringen in infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.