Subsidies

meest populaire subsidies

Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatie Steun (STS) en kan oplopen tot 1 mio EUR per onderneming.
Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie bekomen voor onderzoeks- of ontwikkelingsproject op de aanvaarde kosten.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan energie subsidie.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidie ook kennis, netwerken en bekendheid.
Als u investeert in de oprichting van een nieuwe of het uitbreiden van een bestaande entiteit, of in duurzame of milieu- en energiebesparende technologieën heeft u een grote kans op landelijke subsidies.
Als uw innovatieplannen aansluiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van subsidie.
Door middel van subsidie wordt er in samenwerking met onderwijsinstellingen en sectorfondsen geïnvesteerd in een goed opgeleide beroepsbevolking.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om subsidie voor infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.