Europese Shift2Rail-subsidie opent nieuwe ronde

 

Het Shift2Rail-programma richt zich op innovaties binnen het Europese spoorvervoer. Met een budget van ruim 75 miljoen euro ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe technologie die het Europese spoorvervoer verbetert, zowel voor reizigers als voor het goederenvervoer. De deadline voor het indienen van aanvragen is 21 april 2020.

Wat is Shift2Rail?

Shift2Rail is een samenwerkingsverband van de Europese spoorwegsector en de Europese Commissie. Dit jaar leggen zij de nadruk op voorstellen die bijdragen aan de uitvoering van de Europese klimaatplannen, de Green Deal. Het initiatief richt zich op het ontwikkelen van spoorinnovaties rondom vijf thema’s:

 • kostenefficiënte en betrouwbare treinen
 • geavanceerde verkeersmanagement- en controlesystemen
 • kostenefficiënte en betrouwbare infrastructuur met hoge capaciteit
 • IT-oplossingen voor aantrekkelijke spoorwegdiensten
 • technologieën voor een duurzaam en aantrekkelijk Europees goederenvervoer per spoor.

Wie kunnen deelnemen aan Shift2Rail?

Het hoofddoel is de uitvoering van het Shift2Rail-programma en de R&D-activiteiten in de spoorwegsector in Europa, via samenwerking tussen stakeholders uit de hele spoorwegwaardeketen. Daarbij gaat het om treinfabrikanten, spoornetbeheerders, landelijke en regionale vervoerders. Bijzondere aandacht gaat uit naar het mkb, onderzoeks- en technologiecentra en universiteiten. Samenwerking is een belangrijke randvoorwaarde: de projecten die Shift2Rail steunt zijn vaak samenwerkingen tussen partijen uit meerdere Europese landen. Shift2Rail maakt in zijn aanvraagrondes onderscheid in wie voor welke onderwerpen voorstellen mag indienen. Bepaalde onderwerpen staan alleen open voor Shift2Rail-leden; andere onderwerpen zijn juist gericht op partijen die nog geen lid zijn.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen een voorstel indienen voor negentien verschillende onderwerpen. Daarvan zijn er acht exclusief voor Shift2Rail-leden. De overige elf onderwerpen staan alleen open voor niet-leden. Enkele van de onderwerpen die alleen openstaan voor hun leden:

Onderwerp (alleen voor Shift2Rail-leden) Budget (euro)
voltooiing van activiteiten voor Adaptable Communication, Moving Block, Fail safe Train Localisation (inclusief satelliet), Zero on site Testing, Formal Methods en Cyber Security 14.790.000
onderzoek naar geoptimaliseerde en toekomstige spoorweginfrastructuur 11.408.000
demonstratoren voor de volgende generatie tractiesystemen, slim onderhoud, virtuele validatie en milieuvriendelijke HVAC (Heating, Ventilation Air conditioning and Cooling), en technisch onderzoek naar regionale treinen op batterijen en waterstof 8.971.000
formulering van de goederentrein van de toekomst 7.879.000
verbetering van het Innovatie Programma 4 (IP4)-ecosysteem: IT-oplossingen voor aantrekkelijke spoorwegdiensten 5.207.000

 

Onder de onderwerpen die alleen openstaan voor niet-Shift2Rail-leden bevinden zich een aantal oproepen voor ‘technology demonstrators’ die praktijkvoorbeelden geven die voortbouwen op onderzoek dat in voorgaande jaren is uitgevoerd. Enkele van deze onderwerpen zijn:

Onderwerp (alleen voor niet-Shift2Rail-leden) Budget (euro)
netwerk- en eindapparatuur voor de validatie van de volgende generatie TCMS (Train Control and Monitoring System) 4.600.000
geavanceerde gereedschappen en apparatuur: collaboratieve robots & draagbare mobiele machines 2.700.000
innovatieve technologieën voor Carbodies en Running Gear of the future 2.420.000
ondersteuning van de ontwikkeling van de volgende generatie tractiesystemen 2.300.000
ondersteuning van de implementatie van het multimodale vervoersecosysteem IP4 2.000.000

Meer weten?

Het indienen van voorstellen voor de nieuwe aanvraagronde is mogelijk tot en met 21 april 2020. Ontwikkelt u nieuwe spoorwegproducten of een technologie die van belang is voor de spoorwegen of het vervoer per spoor? Neem dan contact op met de transport-specialisten van PNO. Bel 088-838 13 81of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement