Het Stimuleringsfonds: samen investeren!

 

Het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) stimuleert innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant. Dit subsidiefonds biedt vernieuwende projecten een kans en versterkt hiermee de economie in de regio. Heb jij een veelbelovend idee dat de economie in de regio versterkt? Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, innovatie of werkgelegenheid? Dan is dit subsidiefonds wellicht interessant voor jouw bedrijf! In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor het subsidiefonds, moet er een samenwerking zijn tussen (ten minste) twee partijen in de regio Zuidoost-Brabant. De regio omvat de volgende 21 gemeenten:


Twee typen projecten

Het fonds maakt onderscheid tussen twee soorten projecten:

 • Aanjaagprojecten: dit zijn projecten die iets verder van de markt staan zoals pilot- of haalbaarheidsstudies.
  • Het subsidiepercentage is 50%, het maximale subsidiebedrag is 50.000 euro.
 • Uitvoeringsprojecten: dit zijn projecten die dichterbij de markt staan.
  • Het subsidiepercentage is 15%, er is geen maximum bedrag gesteld aan de omvang van de subsidie.

Belangrijk om te weten

 • Het is een vereiste dat je samenwerkt met één andere partij uit de Metropoolregio Eindhoven (is géén MKB-eis). Een extra partner buiten de regio is toegestaan.
 • Jouw project moet de economie versterken op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, concurrentiepositie, vestigingsklimaat of duurzame ontwikkeling van de regio.
 • Maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten mag bestaan uit interne loonkosten.

Beoordelingscriteria in het kort

Heb je een aanvraag ingediend, dan rangschikt het Stimuleringsfonds deze op basis van je scores op het gebied van:

 • Effectiviteit: welke bijdrage levert jouw project aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Regionale Agenda en het Samenwerkingsakkoord 2019-2022?;
 • Efficiency: toetsing van het gevraagde subsidiepercentage en het uitgelokte investeringsvolume bij met name private partijen;
 • Lange termijn impact en draagvlak: beoordeling van de inhoudelijk en financieel betrokken partijen, alsook de kans op continuïteit na afloop van de subsidie;
 • Economisch toegevoegde waarde: jouw project moeten leiden tot aantoonbare economisch toegevoegde waarde, in de vorm van (in volgorde van voorkeur):
  • Nieuwe werkgelegenheid;
  • Behoud van bedreigde werkgelegenheid;
  • Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  • Verbetering van het vestigingsklimaat;
  • Stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

Openstelling regeling

Het stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat zij twee keer per jaar partijen uitnodigen om projectvoorstellen in te dienen. De deadline voor de eerste tender is 1 april 2021. Twee weken vóór de deadline moet je jouw project pitchen.

Waarom PNO Consultants?

Met de grootste vestiging van PNO, gevestigd in Eindhoven, zitten wij met een toegewijd en gespecialiseerd team in het hart van de Metropoolregio Eindhoven. Wij onderscheiden ons van andere subsidieadviseurs door ons grote netwerk in de regio, het goede contact met de organisatie van de MRE en de regelmaat waarmee we deze subsidie indienen. En niet onbelangrijk: wij hebben een slagingspercentage van ruim 90%!

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor de MRE subsidie? Wij helpen je graag verder aan de hand van een vrijblijvend adviesgesprek! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement