Innovatiebox: verlies administratieverplichtingen niet uit het oog

 

Bedrijven die gebruikmaken van de innovatiebox betalen over de winst uit succesvolle WBSO-projecten het lage vennootschapsbelastingtarief van zeven procent. Dit betekent een belastingvrijstelling van maximaal 72 procent over de innovatieve winst! Belangrijk hierbij is wel om de administratieve verplichtingen niet uit het oog te verliezen.

Welke administratieve verplichtingen zijn er?

Naast de algemene administratieverplichtingen en de afspraken die in de innovatiebox vaststellingsovereenkomst worden gemaakt, gelden voor de innovatiebox sinds 2017 aanvullende verplichtingen. Zo moeten alle ontwikkelingen waarvoor u de innovatiebox wilt toepassen, worden beschreven en moet jaarlijks het zogenaamde omvangscriterium worden getoetst. Ook moeten de kosten voor het uitbesteden van R&D-werkzaamheden worden geadministreerd. Deze en andere verplichtingen zijn nu vastgelegd in de wet – om precies te zijn artikel 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Met onze Innovatiebox Compliance bent u verzekerd van een goede administratie.

Waarom zijn deze verplichtingen er?

Deze administratieve verplichtingen zijn er natuurlijk niet voor niets. De overheid legt deze verplichtingen op om te controleren of aan alle voorwaarden en verplichtingen is voldaan. Blijkt dit niet het geval te zijn dan kan dit leiden tot discussies over de toepassing van de innovatiebox of zelfs tot correcties of boetes. Ook kunnen er administratieve sancties worden opgelegd.

Innovatiebox Compliance

Bedrijven voor wie PNO Consultants de innovatiebox aanvraagt, adviseren wij vanzelfsprekend over de bijbehorende verplichtingen. Dit doen wij onder meer aan de hand van de voorwaarden zoals beschreven in de vaststellingsovereenkomst en de wettelijke bepalingen. Als het bijvoorbeeld gaat om zaken als de jaarlijkse berekening van het omvangscriterium, de vastlegging van de kwalificerende inmateriële activa of de berekening van het innovatieboxvoordeel geldt dat u dit zelf kunt doen, of door ons kunt laten uitvoeren of controleren. Maar denk ook aan het constateren en melden van veranderingen, zoals een grote wijziging in het aantal WBSO-uren, een aandeelhouderswisseling of een verandering in de financiering van uw R&D.

Om u te helpen uw innovatieboxafspraken correct na te komen, spreken wij de werkzaamheden die hierbij horen dan ook op maat met u af. Onze “Innovatiebox Compliance” is er geheel op gericht om u te helpen met het realiseren van een optimaal innovatieboxresultaat.

Meer weten?

Meer weten over Innovatiebox Compliance? Download het innovatiebox magazine of bekijk de innovatiebox-flyer. Direct contact opnemen doet u via 088-838 13 81 of het contactformulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement