Mbo innoveert onderwijs met RIF subsidie

 

ROC Midden-Nederland maakt graag gebruik van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het is dé stimuleringsregeling voor innovatie en samenwerking in het mbo. Wij spraken hierover met Tech-directeur Robert Koch, die meerdere succesvolle aanvragen indiende. Hoe denkt hij over onderwijsinnovaties, het belang van de RIF-subsidie, en het opzetten van een goed samenwerkingsproject?

RIF voor sterke onderwijsvernieuwingen

Robert Koch is directeur van de ‘Tech Campus’ van ROC Midden-Nederland (ROCMN). Hij deed dit jaar verschillende succesvolle aanvragen voor de RIF-subsidie, daarbij ondersteund door Nehem (onderdeel van de PNO Groep). Een korte omschrijving van twee van de projecten:

  • Project ‘Vakcentrum Duurzame Energie’. De energiesector heeft grote behoefte aan technisch opgeleide vakmensen voor de energietransitie, en dat vraagt ook om aanpassingen bij opleiders. Binnen dit project wordt een aantal bestaande opleidingen omgevormd tot een nieuw Vakcentrum Duurzame Energie. Dit richt zich op specifieke kennis en vaardigheden over de nieuwste technieken in de energietransitie, het vernieuwt de opleidingen, en experimenteert met multidisciplinaire projecten (in eerste instantie bij de BOL-niveau 3 en 4 opleidingen van de Tech Campus).
  • Project ‘Entree leert op de werkplek’. Dit project is gericht op mensen met een kwetsbare arbeidspositie, bijvoorbeeld door een opleiding in een krimpsector, taalachterstand of multiproblematiek. Het vinden en behouden van betaald werk is voor hen extra lastig,  en het vraagt om extra maatwerk om praktijk en opleiding te verbinden. Het project van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellant College creëert een sluitend onderwijs- en begeleidingsaanbod, door samenwerking tussen docenten, ‘entree-studenten’, en bedrijven en instellingen in de regio.

De RIF-subsidie wordt gezien als een belangrijke stimulans voor partijen met goede ideeën voor innovaties op het raakvlak tussen arbeidsmarkt en (mbo-)onderwijs. Wat kan met een RIF-subsidie bereikt worden, wat zónder subsidie niet mogelijk is?

Robert Koch: ‘Met inzet van subsidie kan in een hoger tempo doorgepakt worden op ingezette innovaties en ambities uit de kwaliteitsagenda. De subsidie geeft ruimte om de samenwerking met bedrijven en andere relevante partijen uit te bouwen. Wat in mijn ervaring het beste werkt, is om zonder subsidie een goede basis te leggen voor het project en de samenwerking en vervolgens met subsidie het project te versnellen. Omdat een RIF-project vraagt om een langdurige samenwerking, is het belangrijk dat de partners elkaar al kennen en elkaar vertrouwen.’

Samenwerking als basis voor projecten

Samenwerking is een belangrijk element bij een RIF-project. Een goed samenwerkingsproject komt in de praktijk vaak voort uit bestaande contacten, als partijen voortbouwen op wat ze al doen met elkaar. Hoe groeit een publiek-private samenwerking voor een RIF-project? Waar ligt het initiatief voor zo’n PPS en met welk soort bedrijven werken jullie samen?

Robert Koch: ‘Dit kan heel divers zijn. Soms ontstaat een samenwerking vanuit een lange relatie met bedrijven, maar we zoeken ook actief naar bedrijven in de regio die wij interessant vinden op een bepaald thema en waarvan we verwachten dat ze snel kunnen versnellen. Dit kunnen grote bedrijven zijn en zeker ook mkb’s die innovatieve stappen kunnen maken. Meestal is het uiteindelijke samenwerkingsverband een combinatie van bovenstaande bedrijven. Belangrijk is vervolgens om goed af te stemmen met de bedrijven en een goede samenwerking te vormen.’

Welke behoeften merken jullie als ROC vanuit de bedrijven in de regio? Waarom willen bedrijven met jullie deelnemen in een RIF?

Robert Koch: ‘Bedrijven zien veel meerwaarde in een goede strategische verbinding met het ROC. Ze zien de meerwaarde van het meedenken over de inhoud van het onderwijs en zien dat het ROC een betrouwbare partner is. Daarnaast speelt het economische motief ook een rol; bedrijven hebben veel vraag naar goed opgeleide professionals op mbo-niveau. We merken dat bedrijven een positief gevoel hebben bij investeren in het onderwijs, anders opleiden, een langdurige verbintenis en de mbo-student.’

Bij het aanvragen van de RIF-subsidie zijn jullie ondersteund door de experts van Nehem. Waaruit bestond hun rol en wat betekende de ondersteuning van Nehem bij het RIF-aanvraagtraject?

Robert Koch: ‘Ik ben zeer tevreden over de ondersteuning van Nehem. Jullie zijn constructief, vragen goed door en hebben een goed overzicht over de hele situatie. Jullie durven daarnaast ook kritisch te zijn, kunnen adequaat projecten begeleiden en zijn goed in het schrijven en het vormen van de economische visie. Daarnaast is ook de begeleiding bij het hele proces, van projectidee tot de presentatie aan de commissie en de uitvoering, méér dan goed‘.

Nieuwe aanvraagrondes in 2021

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) werkt met vaste aanvraagronden. De eerstvolgende subsidieronde staat open voor aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari 2021. Later dat jaar, in juni 2021, volgt nog een tweede ronde. Een aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit tenminste één onderwijsinstelling en één bedrijf. De subsidie vergoedt 1/3 van de kosten en kan oplopen tot maximaal 2 miljoen euro.

Meer weten?

Nehem heeft in de afgelopen jaren al vele succesvolle subsidieaanvragen begeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van een leven lang ontwikkelen, hybride en blended leren, versterking van de positie van entreestudenten en docent-professionalisering. Heeft u innovatieve plannen voor een nieuw arbeidsmarkt- of onderwijsproject? Onze experts vertellen graag meer over de subsidiemogelijkheden die daarop het beste aansluiten. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement