Viskwekers: vraag subsidie aan voor aquacultuur-innovaties

De aquacultuur-sector heeft een grote behoefte aan innovaties. Daarom opende het ministerie van Economische Zaken deze maand een nieuwe subsidieronde: ‘Innovatieprojecten Aquacultuur 2018’. De ronde biedt kansen voor vernieuwende ideeën die helpen om de sector duurzamer en rendabeler te maken. De inzenders van de beste voorstellen ontvangen een subsidie die kan oplopen tot 500.000 euro per innovatieproject. De subsidie is aan te vragen tot 10 september 2018.

Voor wie is aquacultuur-subsidie?

Het kweken van aquacultuurproducten (vis, schaal- en schelpdieren) is een intensieve productievorm, die streeft naar het ‘overtreffen’ van de natuurlijke productiecapaciteit. Ook duurzaamheid is een steeds belangrijkere factor, die voortdurend vraagt om product- en marktinnovaties en nieuwe technieken. De subsidieronde die deze maand van start ging, staat open voor in principe elke partij met een goed en innovatief idee op dit gebied. Belangrijke voorwaarde is wel: de betrokkenheid van een viskwekerij (of andere aquacultuur-onderneming).

Welk type project krijgt subsidie?

Een aquacultuur-innovatiesubsidie is bedoeld voor projecten gericht op bijvoorbeeld:

  • nieuwe of betere aquacultuursoorten
  • nieuwe of betere aquacultuurproducten
  • nieuwe of betere kweekprocessen
  • nieuwe of betere beheer- of organisatiesystemen

Een innovatieproject mag draaien om technisch ontwikkelingswerk, maar… er is ook subsidie mogelijk voor de fase ervoor (een verkennende ‘haalbaarheidsstudie’) en de fase erna (het op de markt brengen van de betreffende innovatie). Verder is soms ook subsidie mogelijk voor het ontwikkelen van nieuwe technische kennis voor aquacultuur-ondernemingen, bijvoorbeeld over milieuverbeteringen, dierenwelzijn, duurzamere technieken, of reductie van het gebruik van vismeel of visolie.

Heeft u een goed idee voor een aquacultuur-project?

Leg uw idee eens voor aan de subsidiespecialisten van PNO. Zij kunnen u meer vertellen over de verdere subsidievoorwaarden en u helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag, zodat uw slagingskans groter wordt.