Subsidie voor circulaire bedrijven in Fryslân

Fryslân start een nieuwe subsidieregeling ‘vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022’. De provincie slaat daarmee twee vliegen in één klap: de subsidieregeling is een aanjager voor Friese vestigingsprojecten én een hulpmiddel bij de transitie naar een ‘circulaire economie’.

Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap

De nieuwe Friese subsidieregeling biedt kansen voor vrijwel alle sectoren (behalve landbouw, visserij en aquacultuur). De subsidies kunnen worden aangevraagd door bedrijven in Fryslân, óf met plannen om zich daar te vestigen. Dat kunnen mkb’s zijn, maar óók grootbedrijven.

Belangrijk is wel dat het bedrijf plannen moet hebben op het gebied van ‘circulaire economie’. Bijvoorbeeld een project gericht op het sluiten van een grondstoffenketen. Of het aanbieden van nieuwe producten die circulair zijn geproduceerd (of met meer inzet van hernieuwbare energie). Daarbij kan -naast producten- ook worden gedacht aan nieuwe productieprocessen. Hieronder gaan we kort in op de drie soorten projecten waarvoor deze subsidie mogelijk is.

1. Circulaire diversificatie

Binnen dit eerste onderdeel is subsidie mogelijk voor Friese ondernemers die willen starten met een ‘circulair project’. De subsidie vergoedt 25% van de kosten en kan oplopen tot een bedrag van maximaal 100.000 euro. Belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het project is nieuw en wordt gerealiseerd bij een reeds bestaand bedrijf in Fryslân;
 • de vestiging, onderneming of holding heeft minstens 5 werknemers in dienst (FTE);
 • het project is gericht op ‘diversificatie’ (een nieuw commercieel product of proces);
 • het project draagt aantoonbaar bij aan een circulaire economie in Fryslân.

2. Starten van een nieuwe vestiging in Fryslân

Dit onderdeel is gericht op bestaande Friese ondernemingen: zij kunnen subsidie aanvragen voor het oprichten van een nieuwe vestiging (eveneens in Fryslân). De subsidie kan oplopen tot 100.000 euro per project, en bestaat uit een vergoeding van 10.000 euro per nieuw aangenomen werknemer. Belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het bestaande bedrijf (of holding) heeft minstens 5 werknemers in dienst (FTE);
 • voor de nieuwe vestiging worden minimaal 5 nieuwe FTE aangenomen;
 • de totale kosten van het project bedragen minimaal 500.000 euro;
 • het project draagt aantoonbaar bij aan een circulaire economie in Fryslân.

3. Nieuwe vestiging in (of bedrijfsverhuizing naar) Fryslân

Binnen dit laatste onderdeel kunnen bestaande bedrijven subsidie aanvragen voor het starten van een Friese vestiging. Dat mag een nieuw op te richten bedrijf zijn, óf een bedrijfsverplaatsing van buitenaf. De subsidie kan oplopen tot 100.000 euro per project, en bestaat uit een vergoeding van 10.000 euro per nieuw aangenomen werknemer. Belangrijkste voorwaarden:

 • het bestaande bedrijf (of holding) heeft minstens 5 werknemers in dienst (FTE);
 • voor de vestiging in Fryslân worden minimaal 5 nieuwe FTE aangenomen;
 • de totale kosten van het project bedragen minimaal 500.000 euro;
 • het project draagt aantoonbaar bij aan een circulaire economie in Fryslân.

Subsidiebedrag, budget en aanvraagperiode

De subsidieregeling is geopend voor aanvragen sinds 12 juli 2021. Het beschikbare budget is 1,4 miljoen euro. Het indienen van aanvragen is mogelijk zolang het budget reikt, en uiterlijk tot 31 december 2022. De verwachte belangstelling is echter groot: als u te lang wacht met aanvragen kan het geld al op zijn!

Wat kan PNO voor u doen?

Overweegt u om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en heeft u plannen voor nieuwe ‘circulaire’ bedrijfsactiviteiten? Als PNO hebben wij jarenlang ervaring met het schrijven van dit soort subsidieaanvragen. Ons team in Noord-Nederland is u graag van dienst. Wij zien uw plannen met belangstelling tegemoet! Bel 088-8381381 of stuur een berichtje:






  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement