Vmbo krijgt 100 miljoen voor verbetering technisch onderwijs

Minister Slob wil vmbo-scholen de mogelijkheid geven om een regionaal plan in te dienen om hun techniekonderwijs te verbeteren. In het regeerakkoord was daar al 100 miljoen euro voor uitgetrokken.

Subsidie moet techniekonderwijs versterken

Omdat er in de arbeidsmarkt dringend behoefte is aan technisch personeel, krijgen vmbo scholen per bovenbouw leerling 1.500 euro (2018) en 3.000 euro (2019) in de profielen PIE, BWI en M&T in BB en KB. De gemengde leerweg krijgt daarvan de helft. Daarmee maken de vmbo-scholen kans op subsidie die kan oplopen tot maximaal 2 miljoen euro voor vier jaar voor het verbeteren en uitbreiden van hun technisch onderwijs. Met deze plannen kunnen scholen dat op een gedifferentieerde manier doen.

Plannen moeten toekomstbestendig, kwalitatief goed onderwijs realiseren

In de aanloopfase van de regeling (2018-2019) is subsidie beschikbaar om gezamenlijk met partners regionale plannen te maken voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio. DUO stelt dit geld beschikbaar aan de besturen met vmbo-scholen. Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden. Allereerst moet er een registratie plaatsvinden voor 1 november 2018; de plannen moeten vóór 1 april 2019 zijn ingediend.

In de transitiefase (2020-2023) worden de regionale plannen uitgewerkt die aansluiten bij twee hoofddoelen:

  1. Het nieuwe technische onderwijsaanbod moet dekkend en toekomstbestendig zijn. Toekomstbestendig betekent dat het ook moet inspelen op de verwachte aantallen leerlingen in de komende tien tot vijftien jaar. Dekkend betekent dat het aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs in de regio. De school heeft tot 2024 om dit tot stand te brengen.
  2. Het nieuwe technisch onderwijs moet kwalitatief blijvend hoger zijn dan het was. Daarvoor is uiteraard structureel geld nodig voor zaken als meer docenten, moderne apparatuur en materialen en andere innovatie. De regio’s bepalen zelf waar ze hun geld inzetten om te zorgen voor kwaliteit en aansluiting bij veranderingen in techniek en technologie.

In 2023 wordt de inzet van de middelen geëvalueerd en wordt in de structurele fase (vanaf 2024) bekeken op welke manier de middelen ingezet kunnen worden.

Meer weten over de subsidie? Vraag het onze expert Mark van Dun.

Wilt u in de tussentijd al subsidie aanvragen voor scholing? Bekijk de mogelijkheden hier.