WBSO-checklist: 8 aandachtspunten voor de aanvraag

Met de WBSO-checklist bent u er zeker van dat u niets over het hoofd ziet voordat u een WBSO-aanvraag indient. En dat is een geruststellende gedachte.

WBSO-checklist met acht punten die u moet controleren voordat u een aanvraag indient

Voordat u een WBSO-aanvraag indient, is het raadzaam het project/de projecten inhoudelijk te checken. Daarnaast zijn er in ieder geval acht essentiële punten waar u ook op moet letten:

  1. Kloppen het KvK-nummer, de juridische naam en het loonheffingennummer van de entiteit waarvoor u de aanvraag indient? Wanneer een van deze zaken niet klopt, dan kan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de aanvraag niet in behandeling nemen.
  2. Check of de BSN’s (burgerservicenummers) op tijd zijn gemeld.
   RVO baseert immers het uurtarief binnen de WBSO op de BSN’s van WBSO-medewerkers die twee jaar geleden WBSO-activiteiten hebben uitgevoerd.
  3. Check of het aantal aangevraagde WBSO-uren een reële afspiegeling is van het aantal WBSO-medewerkers.
   RVO controleert dit.
  4. Controleer of er sprake is van een fiscale eenheid.
   Ook eventuele samenwerkingen met andere partijen moeten worden aangegeven.
  5. Kijk goed naar wat de aanvraagperiode is.
   Een aanvraagperiode van bijvoorbeeld een half jaar leidt natuurlijk tot meer aangevraagde WBSO-uren dan een aanvraagperiode van drie maanden.
  6. Check uw ‘regimekeuze’.
   Afhankelijk van of u verwacht veel kosten te maken in een periode kunt u kiezen tussen de forfaitare variant of voor de daadwerkelijke inschatting van kosten en uitgaven. Dit is een belangrijke keuze die aan het begin van het jaar bepaald wordt. Kijk dus ook goed naar welke kosten u verwacht te maken binnen de aanvraagperiode. Baseer hierop uw forfaitaire of daadwerkelijke kosten- en uitgavekeuze.
  7. Zorg ervoor dat wanneer u zelf een aanvraag indient, u beschikt over het juiste eHerkenningsniveau.
  8. Controleer, wanneer u gebruik maakt van een intermediair, of u een ondertekende machtiging heeft zodat aangegeven is dat de intermediair voor u de aanvraag mag indienen.

Wilt u de punten uit de WBSO-checklist nog een keer rustig terugzien? Bekijk dan de video.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook gebruik maken van ons gratis adviesuur.