WBSO-vragenbrief biedt extra kans

Om te kunnen beoordelen of een subsidieaanvraag kan worden goedgekeurd, heeft een subsidieverstrekker veel informatie nodig. Is er behoefte aan meer informatie, dan kunt u aanvullende vragen verwachten. Een goede beantwoording daarvan is minstens zo belangrijk als de aanvraag zelf.

Geen paniek

Als u een vragenbrief ontvangt, is er geen reden voor paniek. De beoordelaar bij een subsidieverstrekker wil zich zo uitgebreid mogelijk informeren over de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Hij of zij moet namelijk kunnen beoordelen of de aanvraag voldoet aan wat de overheid met de subsidie beoogt. Het feit dat u een vragenbrief ontvangt kunt u zien als een positief signaal: de beoordelaar ziet aanknopingspunten tussen uw aanvraag en wat de overheid met de subsidie wil bereiken, maar wil nog wel enkele onduidelijkheden verifiëren.

Vragen beantwoorden? No cure no pay!

Ontvangt u dus aanvullende vragen naar aanleiding van uw subsidieaanvraag dan kunt u dit gerust als een extra kans beschouwen. Uw aanvraag is niet afgewezen, maar u krijgt een tweede kans om te beargumenteren waarom uw aanvraag zou moeten worden goedgekeurd. Maar dit betekent ook dat zorgvuldige beantwoording geboden is. Wij helpen daarbij graag door u onze WBSO-kennis en -ervaring ter beschikking te stellen. Heeft u vragen ontvangen naar aanleiding van uw WBSO-aanvraag? Wij beantwoorden die voor u op basis van no cure no pay. Wilt u hiervan gebruik maken neem dan snel contact met ons op.