PNO Consultants: de geschiedenis van een innovatie

Iedere startup begint met een goed idee en enthousiasme. En dat herkennen wij, want zo begonnen wij zelf ook in 1985. We maakten een razende spurt van startup tot internationale subsidie- en innovatieconsultancy. Daarbij gingen we soms woelige tijden door. Maar die leerden ons ook wie we zijn. En vooral wie we willen zijn: een organisatie die helpt om goede ideeën de ruimte te geven.

Dit is de geschiedenis van ónze innovatie.

Onze start: drie studenten aan de bron van een nieuwe bedrijfstak

Het subsidielandschap is complex. Dat merkten drie studenten Bedrijfskunde toen zij voor een afstudeeropdracht in 1984 subsidies in kaart brachten. Met de resultaten van hun onderzoek adviseerden zij een aantal bedrijven, die vervolgens een interessante subsidie ontvingen. Het succes was groot nieuws: de studenten kwamen zelfs op televisie. En een idee was geboren: als zij nou eens meer bedrijven de last van een subsidieaanvraag konden besparen door hen daarbij te helpen? Geen van de oprichters kon vermoeden wat een gouden idee dat was. Of dat daaruit zelfs een heel nieuwe bedrijfstak zou voortkomen: subsidie-advisering.

De beginjaren: standhouden in een woelig landschap

Onze innovatie sloeg aan. Het ene na het andere subsidiebureau opende zijn deuren. PNO Consultants zelf groeide van 3 naar 40 mensen, naar een tweede vestiging en daarna zelfs meerdere, en vestigingen in het buitenland. Subsidie-advies was hot en de concurrentie hevig. En ook de overheid keek – terecht – steeds kritisch naar subsidies, waardoor we vaak snel moesten schakelen. Bijvoorbeeld toen de overheid in 1991 de innovatiestimuleringsregeling (Instir) afschafte. We verdiepten ons onmiddellijk in de regeling die ervoor in de plaats kwam: de WBSO. Zo zorgden we ervoor dat we konden blijven doen wat we wilden doen: innoverende organisaties helpen met hun financiële behoeften, zodat hun innovatieve ideeën tot bloei konden komen.

Ruimte geven aan innovatie

Momenteel werken we met meer dan 450 collega’s in meerdere landen en onder meerdere labels samen… maar tegelijkertijd hebben we het gevoel dat we dichter bij ons oorspronkelijke innovatieve idee staan dan ooit. Ja, we kunnen ons marktleider noemen op het gebied van subsidie en innovatie. Maar in de basis zijn we nog steeds die mensen die het bedrijven gemakkelijker wilden maken om iets nieuws te doen. De mensen die ideeën de ruimte geven. Als het aan ons ligt, blijven we dat gewoon doen. Voor ieder bedrijf dat vol vuur aan iets nieuws begint.