Deadline: vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van fiscale steun voor bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doen. Werkgevers kunnen voor werknemers met een kwalificerend diploma die minstens een deel van hun werktijd worden ingezet in O&O projecten, een gedeeltelijke vrijstelling ontvangen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

De deadline om deze vrijstelling (en de andere vrijstellingen op de doorstoring van bedrijfsvoorheffing) voor inkomstenjaar 2018 toe te passen via een negatieve aangifte of hier correcties in te maken, is 31 augustus 2019. Veel sociaal secretariaten zullen in praktijk echter een deadline begin of midden augustus hanteren, om genoeg tijd te voorzien voor de verwerking.

Vanaf september 2019 kan een dergelijke rechtzetting enkel nog gebeuren door indiening van een bezwaarschrift bij FOD Financiën. Deze procedure is echter veel omslachtiger.

Door een wetswijziging komen vanaf inkomstenjaar 2018 ook niet langer enkel werknemers met een technisch-wetenschappelijk doctoraats- of masterdiploma in aanmerking voor deze vrijstellingsmaatregel, maar ook werknemers met een bachelordiploma in dergelijke studierichtingen.