EIT Manufacturing CLC South versterkt uw Horizon Europe consortium

Een succesvol Horizon Europe project vraagt om een krachtig internationaal projectconsortium met partners die zorgvuldig zijn geselecteerd. EIT Manufacturing CLC South, een vooraanstaande Europese innovatiegemeenschap, kan het consortium helpen bij de partnerselectie én een belangrijke rol spelen als innovatieversneller.

Zoeken naar de juist projectpartners

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het ambitieuze Horizon Europe programma, is internationale samenwerking binnen een consortium een belangrijke voorwaarde. Sterke internationale projectconsortia bestaan uit partners met verschillende achtergronden, die elk hun specifieke bijdrage leveren en daarmee waarde aan het consortium toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan opinieleiders, innovatieve bedrijven die koploper zijn in hun markt, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere belangrijke stakeholders. Maar hoe vind je de juiste partners, hoe weet je dat zij een waardevolle bijdrage zullen leveren én dat ze garant staan voor een goede samenwerking binnen het consortium?

PNO Chemistry, onderdeel van de PNO Group, werkt nauw samen met een partij die gespecialiseerd is in het bouwen aan krachtige internationale projectconsortia. Een gerenommeerde partij die op Europees niveau een belangrijke rol vervult als innovatieversneller binnen de productiesector. We hebben het hier over EIT Manufacturing Co-Location Centre South, kortweg CLC South, een innovatiegemeenschap van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Dit instituut is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie.

EIT pakt mondiale vraagstukken aan

Het EIT versterkt het innovatievermogen van Europa door toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen in dynamische partnerschappen, de zogenoemde innovatiegemeenschappen. Deze gemeenschappen richten zich op het vinden van oplossingen voor de actuele mondiale vraagstukken, ontwikkelen innovatieve producten en diensten, starten nieuwe bedrijven en leiden een nieuwe generatie ondernemers op. Op deze manier worden de beste ideeën omgezet in producten, diensten, banen en groei.

EIT Manufacturing, voor een krachtige Europese productiesector

Doel van EIT Manufacturing, onderdeel van het EIT, is het versterken van de productiesector in Europa. Deze innovatiegemeenschap verenigt ruim zeventig bedrijven en kennisinstellingen uit zeventien landen. Gezamenlijk werken zij aan de industrialisering en commercialisering van technologieën die rijp zijn voor de markt. De strategie van EIT Manufacturing berust op drie pijlers:

 • Innovation – nieuwe technologieën op de markt brengen door het invoeren van instrumenten en processen voor de lancering van nieuwe producten, diensten en integrale oplossingen
 • Business Creation – bedrijven oprichten en transformeren die in staat zijn Europa’s industriële ontwikkeling te leiden en banen met toegevoegde waarde te creëren
 • Education – onderwijsprogramma’s en digitale platforms ontwikkelen voor het opleiden en bijscholen van industriële arbeidskrachten om te kunnen voldoen aan de toekomstige marktbehoeften.

EIT Manufacturing heeft zijn hoofdkantoor in Parijs en beschikt over vestigingen in Italië, Duitsland, Zweden, Spanje en Oostenrijk. Deze lokale kantoren, Co-Location Centres of CLC’s genoemd, werken nauw met elkaar samen en brengen synergie tot stand.

EIT Manufacturing CLC South zoekt Horizon Europe consortia

Het Italiaanse kantoor van EIT Manufacturing, Co-Location Centre South, zetelt in Milaan. Deze vestiging is momenteel op zoek naar mogelijkheden om toe te treden tot Horizon Europe consortia die actief zijn op de volgende gebieden:

 • Industry 4.0 / 5.0
 • Digitale technologieën (bijvoorbeeld Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, Digital Twins, Internet of Things, Augmented Reality / Virtual Reality) en digitale platforms
 • Sleuteltechnologieën (bijvoorbeeld Additive Manufacturing, Robotics)
 • Ondersteuning van het mkb (bijvoorbeeld digitale/groene transitie)
 • Productie:
  – flexibele productiesystemen
  – slimme fabrieken en toeleveringsketens
  – circulaire producten
  – groene/klimaatneutrale productie
  – integrale aanpak (bedrijf/product/dienst/proces)
  – mensgerichte innovatie
  – maatschappelijk duurzame productie
  – dynamische productiesystemen
 • Circulaire economie.

Een sterke rol binnen het consortium

Binnen een Horizon Europe consortium kan EIT Manufacturing CLC South een belangrijke rol spelen op het gebied van netwerkvorming. Het verbinden van bedrijven en kennisinstellingen, met als doel een sterk consortium te bouwen, is een belangrijke meerwaarde die deze innovatiegemeenschap kan inbrengen. Maar ook het versnellen van innovaties, het exploiteren van bedrijfsactiviteiten, het opstellen van beleidsdocumenten en het verzorgen van communicatie- en kennisdelingsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.

Ook voor úw consortium?

EIT Manufacturing CLC South kan als toonaangevende netwerkbouwer en innovatieversneller veel betekenen voor uw Horizon Europe consortium. Daarom kunnen wij deze partij van harte bij u aanbevelen. Geïnteresseerd? Neem contact op met de consultants van PNO Chemistry via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement