Europees Innovatiefonds start subsidieronde voor ‘net-zero’ klimaatinnovaties

Het Innovation Fund van de EU lanceerde afgelopen week een nieuwe subsidieronde voor innovatieve ‘net-zero technologieën’. De call heeft een record-budget van liefst 4 miljard euro, en staat nu óók open voor de maritieme sector, het wegvervoer en de bouwsector. Lees hier meer over alle nieuwe kansen.

Over het Innovation Fund

Het Innovation Fund (IF) is opgestart in 2020 als belangrijk financieringsinstrument voor de Europese klimaattransitie. Het fonds verstrekt subsidies aan bedrijven en overheidsinstanties die investeren in baanbrekende schone technologieën. Dit gebeurt via officiële aanvraagrondes (calls for proposals). De meest recente ronde verscheen op 23 november 2023 en heeft een subsidiebudget van liefst 4 miljard euro. De ronde staat open voor aanvragen tot 9 april 2024 (17:00 CET).

Wat zijn de nieuwe subsidiethema’s?

De nieuwe IF23 Call richt zich op ‘Net Zero Technologieën’ en biedt subsidiekansen voor innovaties rondom een vijftal vijf thema’s:

 1. General decarbonisation: grootschalige projecten
  Voor dit onderdeel is de EU op zoek naar projecten met een totale kapitaaluitgave (CAPEX) van 100 miljoen euro en meer. De projecten kunnen betrekking hebben op innovatie in koolstofarme technologieën en processen, milieuveilige afvang en gebruik van koolstof (CCU) en innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag. Beschikbaar budget voor dit onderdeel: 1,7 miljard euro.
 2. General decarbonisation: middelgrote projecten
  Dit betreft dezelfde onderwerpen als in het vorige punt, maar nu uitsluitend voor projecten met een middelgrote omvang (CAPEX tussen 20 miljoen en 100 miljoen euro). Beschikbaar budget: 500 miljoen euro.
 3. General decarbonisation: small-scale projecten
  Dit onderdeel betreft dezelfde onderwerpen als bij de twee bovenstaande punten, maar nu alleen voor ‘kleine’ projecten (CAPEX tussen 2,5 miljoen en 20 miljoen euro). Beschikbaar budget: 200 miljoen euro.
 4. Cleantech manufacturing
  Deze categorie draait om de vervaardiging van onderdelen voor de productie van waterstof (inclusief elektrolysers en brandstofcellen), installaties voor hernieuwbare energie (fotovoltaïsche energie, zonne-energie, windenergie, oceaanenergie, geothermische energie, thermische zonne-energie etc.), batterijen en andere oplossingen voor energieopslag en warmtepompen. Let op: de CAPEX van het project moet minstens 2,5 miljoen euro bedragen. Beschikbaar budget: 1,4 miljard euro.
 5. Pilotprojecten
  Via dit laatste onderdeel wordt gezocht naar zeer innovatieve pilotprojecten, gericht op het valideren, testen en optimaliseren van innovatieve technologieën die de uitstoot van CO2 kunnen terugdringen (inclusief CCU/CCS en pilots met alternatieven voor koolstofintensieve producten). Pilots moeten een CAPEX hebben van meer dan 2,5 miljoen euro en worden uitgevoerd in een operationele omgeving. De IF-subsidie kan oplopen tot maximaal 40 miljoen euro per pilotproject. Beschikbaar budget: 200 miljoen euro.

Belangrijkste voorwaarden

Zoals aangegeven steunt het Innovation Fund alleen projecten met een aanzienlijk financiële omvang. Laat u daar echter niet door afschrikken, want ook de subsidiebijdragen zijn fors en kunnen oplopen tot 60% van de projectkosten! Uiteraard zijn er nog meer voorwaarden waaraan een project moet voldoen. We noemen hier kort een paar belangrijke punten:

 • LOCATIE: een project moet in elk geval worden uitgevoerd in een van de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of (in sommige gevallen) Noord-Ierland.
 • EFFECT: een project moet ook een flinke en aantoonbare bijdrage leveren aan de klimaattransitie en het reduceren van CO2-uitstoot.
 • DUUR: projecten moeten binnen vier jaar na ondertekening van de subsidie financieel rond zijn en minimaal vijf jaar na ingebruikname operationeel zijn. Voor ‘small scale’ projecten en pilots geldt echter een minimale exploitatieperiode van drie jaar). Pilots en ‘cleantech manufacturing’ projecten worden aangemoedigd om binnen twee jaar na de subsidieovereenkomst hun financial close te bereiken (en binnen vier jaar in gebruik te worden genomen).

Transport and buildings sectors

Met ingang van deze ‘IF23 Call’ staat het Innovation Fund ook open voor drie nieuwe sectoren: de maritieme sector, het wegvervoer en gebouwen. Deze verruiming biedt nieuwe subsidiemogelijkheden voor innovaties met CO2-reducerende technologieën en processen die betrekking hebben op het brandstofverbruik in gebouwen en bij het wegvervoer. Ook voor de maritieme sector ontstaan nieuwe kansen: bijvoorbeeld voor baanbrekende innovaties op het gebied van elektrificatie, duurzame brandstoffen, energie-efficiëntie, zero-emissie aandrijftechnieken, of innovatieve infrastructuur voor containerhavens.

Belangstelling?

Werkt uw bedrijf aan energie- of klimaatinnovaties die een grote impact kunnen hebben voor Europa? En vraagt u zich af of u subsidie kunt aanvragen bij het Innovatiefonds? Dan kunt u natuurlijk dit uitgebreide projectenoverzicht raadplegen. Of… u kunt uw plannen voorleggen aan onze Innovatiefonds-experts.

Onze experts werken voor uiteenlopende sectoren, landen- en regioteams en PNO-labels (zoals EGEN, PNO Chemistry, CiaoTech, ARTTIC etc). Zij kunnen u dus alles vertellen over uw kansen, en helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Contact opnemen is eenvoudig: bel 088 – 838 13 81 of gebruik ons contactformulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement