Nieuwe Innovation Fund-ronde voor grootschalige projecten

In 2020 ging de EU van start met haar Innovation Fund voor Europese energie- en klimaatprojecten. Gedurende de periode 2020-2030 stelt het fonds zo’n 38 miljard euro beschikbaar voor kansrijke en impactvolle innovaties. Op 3 november is een nieuwe subsidieronde geopend voor ‘large-scale projects’: projecten met een omvang van minimaal 7,5 miljoen euro. Behoort u tot de kanshebbers?

Over het Innovation Fund

Het ambitieuze Innovation Fund van de EU loopt van 2020 tot 2030. Het fondsbudget wordt ingezet voor het ondersteunen van innovatieve energie- en klimaatprojecten die zich richten op:

 • duurzame energieopwekking
 • energieopslag
 • koolstofarme technologieën/processen in energie-intensieve industrieën
 • alternatieven voor koolstofintensieve producten/processen
 • afvang en gebruik/opslag van CO2 (CCU/CCS).

Het fonds richt zich primair op nieuwe innovaties ‘dicht bij de markt’. Dit zijn vooral demonstratieprojecten en pilots (maar bijvoorbeeld geen verkennend onderzoek). Projecten kunnen worden uitgevoerd in een EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland.

Nieuwe oproep voor grootschalige projecten

Het Innovation Fund werkt met officiële subsidieoproepen (‘calls for proposals’). Op 3 november werd de derde subsidieoproep voor ‘large-scale projects’ gelanceerd, bedoeld voor projecten waarmee investeringen van minimaal 7,5 miljoen euro zijn gemoeid. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 16 maart 2023 (17:00 uur).

Grootschalige projecten: wat is er veranderd?

Deze derde oproep voor grootschalige projecten laat enkele belangrijke veranderingen zien. Zo is voor de nieuwe ronde 3 miljard euro beschikbaar, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde. Daarnaast benadrukken we dat de nieuwe ronde óók openstaat voor het opnieuw indienen van projecten die in de vorige ronde niet succesvol waren. Dit biedt aanvragers de kans om hun eerdere project te verbeteren en opnieuw in te dienen. Maar natuurlijk zijn ook volledig nieuwe projecten welkom!

In de nieuwe subsidieoproep krijgen vier thema’s specifieke aandacht:

 • algemene decarbonisatie: voor innovatieve projecten in hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag of koolstofopvang, -gebruik en -opslag; tevens voor producten die koolstofintensieve producten vervangen (budget 1 miljard euro)
 • innovatieve elektrificatie- en waterstoftoepassingen in de industrie (budget 1 miljard euro)
 • innovatieve productiemethoden op basis van schone technologie (zoals elektrolysers en brandstofcellen, innovatieve hernieuwbare apparatuur, energieopslag of warmtepompen voor industrieel gebruik) (budget 0,7 miljard euro)
 • middelgrote pilotprojecten voor het valideren, testen en optimaliseren van zeer innovatieve oplossingen voor diepe decarbonisatie (budget 0,3 miljard euro).

De subsidie uit het Innovation Fund kan oplopen tot 60% van de relevante projectkosten.

Op zoek naar nieuwe succesverhalen

De nieuwe subsidieoproep borduurt voort op een succesverhaal. Een verhaal dat niet alleen succesvol is voor het proces van klimaatinnovatie, maar óók voor PNO Group. Van de zeventien grootschalige Innovation Fund-aanvragen die de EU onlangs heeft goedgekeurd, heeft PNO Group er maar liefst zeven ingediend. Dat is meer dan 40%! De totale investering van de EU voor die oproep bedroeg 1,8 miljard euro. In alle gevallen gaat het hier om innovaties die structureel kunnen bijdragen aan de Europese klimaat- en energietransitie. U kunt zich voorstellen dat onze experts daar bijzonder trots op zijn!

Wij willen hier nog benadrukken dat het Innovation Fund een belangrijk instrument is voor het aanjagen van innovaties op het gebied van hernieuwbare waterstof. Niet minder dan drie Nederlandse waterstofprojecten hebben onlangs subsidie ontvangen:

 • Holland Hydrogen: op de Maasvlakte bouwt Shell een 200 megawatt elektrolyse-installatie. De elektriciteit voor de productie van groene waterstof komt van het offshore windpark Hollandse Kust (noord).
 • FUREC: energiebedrijf RWE verwerkt niet-recyclebare vaste afvalstromen en zet deze om in waterstof.
 • ELYgator: Air Liquide, een belangrijke leverancier van gassen, investeert in een 200 megawatt elektrolyse-installatie in de provincie Zeeland. De installatie levert jaarlijks 15.500 ton groene waterstof.

Subsidie aanvragen: tips en trucs

Welke tips en trucs hebben we voor geïnteresseerden en kanshebbers? We vroegen het aan Mark Broekman, algemeen directeur van EGEN, onderdeel van PNO Group: “Wij hebben inmiddels aardig wat kennis en ervaring opgebouwd met de aanvragen die we in eerdere rondes hebben ingediend. We weten wat er wordt verwacht en wat belangrijk is. Voordat je begint, moet je bijvoorbeeld goed nadenken over de projectomvang en de beste projectcategorie. En natuurlijk moet het project aan alle kanten correct en evenwichtig zijn. Daarbij hoort niet alleen een optimaal en foutloos projectplan, maar je moet ook denken aan belangrijke bijlagen als broeikasgasemissieberekeningen, een gedegen businessplan en een gedetailleerd projectuitvoeringsplan met duidelijke mijlpalen.”

Het Innovation Fund zoekt grote, impactvolle innovatieprojecten, benadrukt Mark Broekman. “Een aanvraag kan heel lonend zijn… maar kost ook heel veel tijd. Daarom is het van groot belang om nú te beginnen met het voorbereiden van je aanvraag!”

Belangstelling? Wacht niet, kom in actie!

Werkt uw bedrijf aan een baanbrekende energie- of klimaatinnovatie? Leg uw plannen eens aan ons voor. Onze energie-experts (EGEN) en chemie-experts (PNO Chemistry) hebben veel ervaring met het Innovation Fund. Zij helpen u graag met het tijdig voorbereiden van uw subsidieaanvraag, waardoor uw kans op succes groter wordt! Wij attenderen u erop dat er óók voor ‘kleinschalige’ projecten (minder dan 7,5 miljoen euro) een nieuwe subsidieoproep in aantocht is. De aanvraagperiode zal naar verwachting lopen van april tot september 2023.

Heeft u interesse? Aarzel niet, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement