Water4All zoekt onderzoeksprojecten voor waterbeheer

Waterzekerheid voor iedereen, dat is de uitdaging van Water4All. Via een eerste subsidieoproep zoekt dit internationale partnerschap onderzoeksprojecten voor waterbeheer in relatie tot extreme hydroklimatologische gebeurtenissen. De deadline voor de vooraanmeldingen is eind oktober.

Wat is Water4All?

In juni 2022 werd Water4All geformeerd: een breed Horizon Europe-partnerschap bestaande uit 78 partners uit 31 landen binnen én buiten de EU. Water4All heeft tot doel systeemtransformaties en veranderingen in de hele onderzoeks- en waterinnovatiepijplijn te stimuleren, zodat op de lange termijn de waterzekerheid voor iedereen gegarandeerd is. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, is één van de 78 partners.

Het partnerschap biedt een overkoepelend platform voor het verbinden van lokale, nationale en Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s, in lijn met de Europese Green Deal en de EU-strategieën voor waterbeheer en biodiversiteit.

Subsidieoproep: beheer van watervoorraden

Water4All komt nu met een eerste subsidieoproep (‘call for proposals’). Deze oproep is gericht op het thema ‘Beheer van watervoorraden: veerkracht, aanpassing aan en matiging van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen en beheersinstrumenten’, met drie deelthema’s:

 • Veerkracht, aanpassing aan en matiging van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen
 • Instrumenten voor waterbeheer in de context van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen
 • Verbetering van waterbeheer in de context van extreme hydroklimatologische fenomenen en in internationaal verband.

Een onderzoeksvoorstel moet worden ingediend bij NWO, door een onderzoeksconsortium met deelnemers uit ten minste drie deelnemende landen (waaronder minimaal twee deelnemers uit EU-lidstaten of EU Associated Countries). Het maximale subsidiebedrag is 270.000 euro per project, ongeacht de project- of consortiumomvang. De projectduur mag maximaal drie jaar bedragen.

Wanneer aanvragen?

Het aanvraagtraject van deze subsidieoproep kent twee fasen:

 • Indienen van de vooraanmelding (verplicht), deadline 31 oktober 2022 (15:00 uur CET)
 • Indienen van het volledige onderzoeksvoorstel, deadline 20 maart 2023 (15:00 uur CET).

Alleen consortia die succesvol zijn in de eerste fase, worden in de gelegenheid gesteld een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen.

Een onafhankelijk internationaal panel van experts uit zowel wetenschap als praktijk beoordeelt de ingediende aanvragen. Vooraanmeldingen worden beoordeeld op ‘excellentie’ en ‘impact’, volledige aanvragen daarnaast ook op ‘kwaliteit en efficiëntie van de projectimplementatie’.

Wat kunnen wij voor u doen?

Voor deze subsidieoproep van Water4All geldt een fors pakket aan regels, richtlijnen en criteria. Onze ervaren experts kunnen u helpen met het vinden van de juiste consortiumpartners en het opstellen van een kansrijk onderzoeksvoorstel dat aan alle bepalingen voldoet.

Bent u betrokken bij onderzoek naar waterbeheer en klimaatverandering en heeft u belangstelling? Neem contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement