Eurostars subsidie voor internationale R&D weer beschikbaar

De populaire Eurostars-subsidie voor hoogwaardige en innovatieve R&D-werkzaamheden is weer beschikbaar. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot en met 12 september 2024. Eurostars is een van meest aantrekkelijke subsidies voor R&D-projecten die door mkb’s worden uitgevoerd in Europees verband. De focus ligt op innovaties die relatief dicht bij de markt staan.

Ranking the stars: alleen beste projecten krijgen subsidie

Om voor Eurostars-subsidie in aanmerking te kunnen komen moet een een project voldoen aan drie basisvoorwaarden:

  • Innovatief: het project moet bestaan uit hoogwaardig en innovatief R&D-werk. Bedoeld worden innovatieprojecten in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, die zijn gericht op de ontwikkeling van een nieuw product (of proces of dienst). In principe kan elk technologiegebied in aanmerking komen.
    • Er is veel ruimte om uw eigen plannen centraal te stellen, want het programma werkt zonder beperkende thema’s of verplichte technologievelden.
  • Marktgericht: de projectwerkzaamheden moeten binnen twee jaar leiden tot marktintroductie van de nieuw ontwikkelde innovatie.
    • Voor medische projecten geldt dat de klinische testfase moet starten binnen twee jaar na afloop van het project.
  • Internationale samenwerking: het project moet worden uitgevoerd door een consortium met partners uit verschillende Eurostars-landen. U kunt hierbij denken aan partijen als een productiepartner, beoogde klant of toeleverancier, een ander bedrijf uit de innovatieketen, of een onderzoeksinstelling.
    • Bij de meeste Eurostars-projecten is overigens sprake van drie tot vier samenwerkingspartijen (uit twee tot drie verschillende Eurostars-landen).

Door op elk onderdeel zo hoog mogelijk te ‘scoren’ vergroot u uw kans op Eurostars-subsidie voor internationale R&D.

Subsidievoordeel kan oplopen tot 500.000 euro

Voor Nederlandse projectdeelnemers kan een Eurostars-subsidie oplopen tot maar liefst 500.000 euro. Ze bestaat uit een bijdrage van 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling, beide verhoogd met 10% voor mkb’s. Niet-Nederlandse projectpartners kunnen subsidie aanvragen in hun eigen land.

Tot de subsidiabele projectkosten behoren onder meer loonkosten, investeringen in machines, apparatuur en overige materialen, kosten van het gebruik van bestaande machines en apparaten en aan derden verschuldigde kosten (bijvoorbeeld contractresearch door derden, aanschaf van kennis en intellectuele eigendomsrechten, buitenlandse reis- en verblijfkosten).

Welke landen doen mee aan Eurostars?

Op dit moment zijn er 38 landen en regio’s die deelnemen aan het Eurostars-programma: België (Vlaanderen), België (Wallonië), België (Brussel), Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Singapore, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Wij kunnen u helpen een Eurostar te worden

De gemiddelde slaagkansen van een Eurostars-project zijn relatief hoog vergeleken met andere Europese subsidie-instrumenten. PNO is u graag van dienst bij het opstellen van een excellente aanvraag of bij het vinden van geschikte projectpartners.

Het samenbrengen van partijen binnen Europese samenwerkingsverbanden is een van onze kernactiviteiten. Bij ons werken ook innovatie-experts die u kunnen helpen bij het opstellen of aanscherpen van uw innovatieplannen. Heeft u belangstelling voor de Eurostars-subsidie voor internationale R&D? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.