Subsidie gekregen? Heel mooi, maar u bént er nog niet!

Stel, uw bedrijf heeft één of meer subsidies in de wacht gesleept. Misschien heeft PNO Consultants u daarbij geholpen, of EGEN, of Nehem, of één van de andere onderdelen van PNO Group. Maar hoe moet het nu verder? Hoe zorgt u ervoor dat u gedurende de looptijd van het project aan uw subsidieverplichtingen voldoet en dat uw projectadministratie op orde is? ffiqs, uw ‘compliance partner’ binnen PNO Group, biedt uitkomst.

Subsidie binnenhalen… én behouden

Met ‘compliance’ wordt niets anders bedoeld dan dat u zich houdt aan de regels van de subsidieverstrekker. De experts van ffiqs helpen u daarbij, met een scala aan diensten op het gebied van subsidiemanagement:

 • financieel projectmanagement
 • subsidieadministratie en -rapportage en wijzigingsverzoeken
 • voorbereiding op een subsidieaudit en accountantsverklaring
 • subsidiedesk en portfoliomanagement (administratief en financieel)
 • subsidierecht (bezwaar en beroep) en staatssteuntoetsen
 • advies over samenwerking binnen een project
 • voorbereiding op een EU-audit (bij Europese subsidies).

Met dit volledige dienstenpakket ontzorgt ffiqs uw organisatie, zodat u aan al uw subsidieverplichtingen voldoet. En dat is belangrijk. Want wanneer u niet ‘compliant’ bent en uw administratie niet op orde heeft, kan de subsidieverstrekker een lager subsidiebedrag vaststellen. In het ergste geval moet u de verkregen subsidie zelfs volledig terugbetalen. Zonde van alle inspanning om een mooi subsidiebedrag in de wacht te slepen – en helemaal jammer als dit betekent dat u uw innovatieproject niet kunt realiseren!

EU-subsidies: diepgaande controles

Laten we hier vooral ook even inzoomen op de controles die de EU uitvoert, bijvoorbeeld wanneer zij subsidie heeft verstrekt uit het programma Horizon Europe. Dit varieert van een ‘lichte’ controle tot een meer diepgaande audit, die tot wel vijf jaar na de uitbetaling van het laatste subsidiebedrag kan worden uitgevoerd. Via zo’n audit wil de EU inzicht verkrijgen in uw organisatie, projecten, financiële administratie, interne controlesystemen en alle andere aspecten die verband houden met de gesubsidieerde activiteit. Pas als de EU-auditoren helemaal tevreden zijn, mag u ervan uitgaan dat uw subsidie is veiliggesteld.

ffiqs helpt u op alle fronten…

De ruim twintig ffiqs-experts kennen de subsidieregels naar letter en geest. Zij adviseren u daarover, en helpen u met het opzetten en inrichten van uw subsidieadministratie. Ook het op orde krijgen van de administratie van lopende subsidietrajecten behoort tot hun dagelijkse werk. Niet alleen zijn zij gespecialiseerd in ‘finance & control’, ook beschikken ze over de nodige juridische kennis – denk bijvoorbeeld aan kennis van het Europees recht, staatssteunregels en (publieke) aanbestedingen.

…óók als het gaat om een EU-audit

Een ander belangrijk specialisme dat ffiqs in huis heeft, is de voorbereiding op een EU-audit. We zeiden het al, de controles kunnen uitvoerig zijn, terwijl het nog knap lastig is om aan de hand van het ingewikkelde EU-subsidiereglement te bepalen hoe u zich optimaal kunt voorbereiden. Ook daarbij kunnen de experts van ffiqs u van dienst zijn. Hoe, dat leest u in de whitepaper ‘EU-audit’ die u hier gratis en vrijblijvend kunt downloaden.

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens

ffiqs is opgericht in 2018. Een jonge organisatie dus, maar wel met meer dan dertig jaar ervaring. Dat komt omdat de ffiqs-experts aanvankelijk in dienst waren bij PNO Consultants. Dat ffiqs juist in 2018 werd opgericht, is overigens geen toeval. Het is het jaar waarin de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) invoerde – ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Omdat subsidiemanagement óók het werken met persoonsgegevens omvat, besloot PNO zijn activiteiten op dit gebied onder te brengen in een aparte vennootschap. En zo ontstond dus ffiqs.

Klanten weten inmiddels maar al te goed dat de manier waarop ffiqs met privacygevoelige gegevens omgaat, naadloos aansluit bij de Europese wetgeving (‘100% GDPR-proof’). En met haar ISO 27001-certificering laat ffiqs zien dat zij voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Heeft ú uw subsidieadministratie op orde?

Bij veel subsidieontvangers is de subsidieadministratie een ondergeschoven kindje of zelfs een noodzakelijk kwaad. En dat is jammer, want door al bij de start van een subsidietraject rekening te houden met de administratievereisten, kunt u veel ellende voorkomen. Daarbij is het ook een efficiënte manier om de opbrengst van subsidies te optimaliseren – zeker bij grotere subsidieportefeuilles.

Ons advies is dus: zorg dat u al vanaf het eerste moment uw administratie op orde heeft. De experts van ffiqs helpen u daar graag bij. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement