ffiqs subsidiemanagement ISO 27001 gecertificeerd

 

ISO 27001 garantie dat ffiqs voldoet aan GDPR wetgeving

Op 26 juni is ffiqs, het subsidiemanagement- en compliancebedrijf van de PNO Groep, ISO 27001 gecertificeerd. Na een intensieve projectperiode en een serie van interne en externe audits onder leiding van ZBC Kader en TüV werd deze mijlpaal behaald. ISO 27001 betreft de standaard voor informatiebeveiliging en heeft een directe relatie met de recente striktere eisen van de EU omtrent privacy en persoonsgegevens, vervat in de GDPR-wetgeving. ffiqs, dat al werkte volgens de regels van de GDPR, heeft met ISO 27001 nu formele bevestiging gekregen en kan daarmee de garantie bieden dat het aan de wetgeving voldoet.

Wat is GDPR?

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Deze wetgeving is sinds mei 2018 van kracht. GDPR regelt de privacy en veiligheid van persoonlijke data en wordt door vriend en vijand gezien als de belangrijkste verandering in databeschermingswetgeving van de laatste 25 jaar.

GDPR is bedoeld om de burger weer controle te geven over zijn eigen data en hoe die worden verwerkt. Volgens de nieuwe regels hebben individuen het ‘recht om vergeten’ te worden. Dit betekent dat zij bedrijven kunnen vragen om hun data die niet langer meer nodig of correct zijn te wissen. Naast het recht om vergeten te worden, bevat de wetgeving ook middelen die gebruikers meer rechten geeft over hun eigen data.

GDPR en subsidiemanagement

Organisaties moeten dus sinds mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens zij verzamelen, en hoe ze deze data gebruiken en beveiligen. Bij subsidiemanagement wordt veelvuldig met persoonsgegevens gewerkt; bijvoorbeeld ter verantwoording van en rapportage over uitgevoerde projecten en gemaakte kosten. GDPR vormt daarbij voor veel bedrijven een grote uitdaging en soms zelfs een waar ‘privacy mijnenveld’.

ffiqs subsidiemanagement 100% GDPR-proof

Om die reden heeft PNO haar subsidiemanagement-dienstverlening ondergebracht in een aparte vennootschap: ffiqs. Dit betekent: alle subsidiemanagement-expertise bij elkaar en vooral met werkprocessen die 100% GDPR-proof zijn! In de termen ‘GDPR-proof’ en ‘subsidiemanagement’ zit verborgen dat alles wat ffiqs doet erop is gericht klanten te helpen voldoen aan de geldende richtlijnen. Zowel op het gebied van de AVG, als op de geldende nationale en internationale subsidieregels, -wet- en regelgeving. ffiqs geeft klanten gevraagd en ongevraagd advies, ondersteunt en voert uit.

ISO 27001 als ‘garantie’ voor ffiqs klanten

En nu kan ffiqs met de ISO-certificering zijn klanten ook garanderen dat gerenommeerde auditors als TüV concluderen dat ffiqs informatieveiligheid optimaal heeft geborgd. ffiqs werkte al GDPR-proof, nu kan de subsidiemanagement-dienstverlener het ook aantonen!

Vragen over subsidiemanagement of over ffiqs?

Heeft u vragen over uw subsidieadministratie, of wilt u meer weten over de werkwijze van ffiqs? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement