Gezocht: onderzoeksvoorstellen Landbouw, Water en Voedsel

 

Begin april verscheen voor de eerste keer een grote subsidieronde voor onderzoeksprojecten op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel (LWV). De subsidies zijn bedoeld voor stevig onderzoek dat goed aansluit op actuele topsectordoelen en dat wordt uitgevoerd door PPS-consortia.

Uitwerking van KIA Landbouw, Water en Voedsel

De recente LWV subsidieronde sluit nauw aan op de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV 2020-2023). Die agenda bevat de gezamenlijke innovatie-uitdagingen van drie topsectoren: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Heel kort gaat het daarbij om zes grote thematische missies (MMIP’s):

 • Kringlooplandbouw
 • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

De volledige LWV-agenda is beschikbaar als download of als samenvatting.

Doel en doelgroep van de LWV subsidie

De bovenstaande missies en de daaraan gekoppelde innovatiedoelen vragen om veel nieuw onderzoek. De LWV subsidieronde is specifiek gericht op onderzoeksprojecten waarbij private en publieke partijen samenwerken met kennisinstellingen. Een individueel bedrijf kan deze subsidie dus niet aanvragen. Bedrijven kunnen wel optreden als deelnemer aan een gezamenlijk onderzoeksproject.

Belangrijke voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen indienen binnen de LWV ronde moet in ieder geval sprake zijn van een onderzoekidee dat voldoet aan de volgende basisvoorwaarden:

 • het onderzoek sluit aan op (een of meer) missies en prioriteiten van de LWV call
 • heeft een beoogde startdatum in 2021 en een looptijd van maximaal vier jaar
 • bestaat uit fundamenteel of toegepast onderzoek, of uit valorisatieactiviteiten (zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving)
 • wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband met zowel private partijen (bedrijven, brancheorganisaties, stichtingen) als publieke partijen (gemeenten, provincies, waterschappen, ziekenhuizen). Er moeten minstens twee bedrijven deelnemen.

LWV subsidiebedragen en aanvraagprocedure

De topsectoren stellen voor deze onderzoeksprojecten een behoorlijk subsidiebudget beschikbaar: circa 15 miljoen euro per jaar. Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

 • In de eerste fase moet een beknopt ‘projectidee’ worden ingediend. Dit bestaat uit een korte omschrijving van het beoogde onderzoek en missieprioriteiten, de beoogde private projectpartners en kennisinstelling(en) en een budgetberekening. Deze (verplichte) eerste fase sluit op 31 mei 2020. Daarna krijgen de inzenders feedback.
 • In de tweede fase kunnen de korte voorstellen nader worden uitgewerkt tot een volledig onderzoeksvoorstel. Dat kan tot uiterlijk 14 september 2020. Daarna wordt de hoogte van de subsidiebijdrage bepaald. Dit gebeurt op basis van een ‘ranking’ van alle ingediende onderzoeksvoorstellen. Daarbij wordt met name gelet op de impact van het project en eventuele bijkomende extra’s (zoals cross-overs, internationalisering, of samenwerking met hbo-instellingen, regio’s, fieldlabs of proeftuinen).

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u betrokken bij onderzoek en innovaties op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel? En heeft u belangstelling voor deelname aan een gezamenlijk onderzoeksproject? De experts van PNO vertellen u graag over alle subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld via deze LWV subsidie call. Ook kunnen wij u helpen bij het vormgeven van uw PPS-consortium of het begeleiden van de samenwerkingsafspraken. Bel 088-838 13 81 of stuur ons een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement