Onderzoeksvoorstellen Landbouw, Water en Voedsel gezocht

Tot 16 mei 2021 is het nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoeksprojecten op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel. De subsidies zijn bedoeld voor stevig onderzoek dat goed aansluit op actuele topsector-doelen en dat wordt uitgevoerd door PPS-consortia.

Centrale aanpak van ‘Landbouw, Water en Voedsel’

Nederland staat de komende jaren voor vele uitdagingen, ook op het gebied van landbouw, water en voedsel (LWV). Vanwege de samenhang tussen die thema’s is gekozen voor een gezamenlijke aanpak door de drie betrokken topsectoren (Agrifood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water). In het tijdvak 2020-2023 ligt de nadruk op de volgende ‘grote’ thema’s:

 • Kringlooplandbouw
 • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

Subsidie voor gezamenlijke onderzoeksuitdagingen

Bovengenoemde thema’s zijn nader uitgewerkt in de LWV-agenda 2020-2023. Daarin staan per thema (‘missie’) de innovatiedoelen genoemd met bijbehorende onderzoeksuitdagingen. Want er is behoefte aan veel nieuw onderzoek. De LWV-subsidies zijn specifiek bedoeld voor ‘PPS-onderzoeksprojecten’ (waarbij private en publieke partijen samenwerken met kennisinstellingen). Dat betekent dat individuele bedrijven deze subsidie niet kunnen aanvragen, maar alléén als deelnemer aan een gezamenlijk onderzoeksproject.

Belangrijke voorwaarden

Om LWV-subsidie te kunnen aanvragen, moet het gaan om een PPS-onderzoeksidee dat in ieder geval voldoet aan alle volgende basisvoorwaarden:

 • het idee betreft industrieel (toegepast) onderzoek, dat eventueel mag worden aangevuld met valorisatie-activiteiten (zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving)
 • het onderzoek moet nauw aansluiten op de missies en prioriteiten van de LWV-call (zie daarvoor de bovenstaande LWV-agenda of de speciale LWV-website)
 • het onderzoek is pre-competitief van karakter, en de verkregen onderzoeksresultaten, kennis en innovaties worden openbaar gemaakt
 • het onderzoeksproject gaat van start in 2022 en duurt maximaal vier jaar
 • het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband met zowel private partijen (bedrijven, brancheorganisaties, stichtingen) als publieke partijen (gemeenten, provincies, waterschappen, ziekenhuizen).

Subsidiebedragen en aanvraagprocedure

De topsectoren stellen voor deze onderzoeksprojecten een behoorlijk subsidiebudget beschikbaar: circa 15 miljoen euro per jaar. Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

 1. In de eerste fase moet een beknopt ‘PPS-idee’ worden ingediend. Dit bestaat uit een korte omschrijving van het beoogde onderzoek en missieprioriteiten, de beoogde private projectpartners en kennisinstelling(en) en een budgetberekening. Deze (verplichte) eerste fase sluit op 16 mei 2021. Inzenders krijgen dan feedback.
 2. In de tweede fase kunnen aanvragers hun eerdere inzending uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Dat kan tot 14 september 2021. In deze tweede fase wordt ook de hoogte van de subsidiebijdrage bepaald. Dit gebeurt op basis van een ‘ranking’ van de onderzoeksvoorstellen. Daarbij wordt met name gelet op de impact van het project en eventuele bijkomende extra’s (zoals crossovers, internationalisering, of samenwerking met hbo-instellingen, regio’s, fieldlabs of proeftuinen). In november 2021 krijgen de aanvragers bericht over hun aanvraag.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw bedrijf of organisatie actief betrokken bij onderzoek en innovaties op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel? En heeft u belangstelling voor deelname aan een gezamenlijk onderzoeksproject? De experts van PNO vertellen u graag over alle subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld via deze LWV-subsidieronde. Ook kunnen wij helpen bij het vormgeven van uw PPS-consortium of het begeleiden van de samenwerkingsafspraken. Bel 088-838 13 81 of stuur ons een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement