Nieuwe Europese octrooimogelijkheden per 1 juni 2023

Het Europese octrooisysteem wordt efficiënter, eenvoudiger en minder versnipperd. En daarop hoeft u niet lang te wachten. Door de introductie van het ‘unitair octrooi’ kunnen bedrijven vanaf juni via slechts één registratie octrooibescherming aanvragen in de meeste EU-lidstaten. Daarnaast komt er een speciale ‘octrooirechtbank’ (‘Unified Patent Court’ (UPC) die zich gaat bezighouden met octrooirechten en inbreukzaken.

Van idee naar innovatie… en octrooibescherming!

Nederland scoort al jaren erg goed op internationale scorelijsten van landen met innovatieve bedrijven. En als PNO zien wij elke dag weer mooie nieuwe innovaties voorbijkomen, bijvoorbeeld in de vorm van WBSO-projecten of haalbaarheidsstudies of via gezamenlijke R&D-projecten. Veel bedrijven kiezen ervoor om innovaties te beschermen met een octrooi. Een octrooi (of patent) is een exclusief recht op een uitvinding. Het zorgt voor een betere juridische bescherming tegen inbreuk door derden. Voor grote bedrijven heeft een octrooiaanvraag soms nog een bijkomend voordeel: het geldt als tweede ’toegangsticket’ voor de innovatiebox, die recht geeft op een forse vennootschapsbelastingkorting. Het eerste toegangsticket is de WBSO en dat is voor de meeste mkb’s voldoende.

Unitair octrooi: wat verandert, waarom en wanneer?

Het aanvragen van een octrooi in verschillende landen kan een dure en ingewikkelde aangelegenheid zijn. Met ingang van 1 juni 2023 wordt het Europese octrooisysteem veel eenvoudiger en goedkoper. Door de introductie van het nieuwe ‘unitair octrooi’ kunnen bedrijven via slechts één enkele registratie octrooibescherming op hun innovatie krijgen in de meeste EU-lidstaten. Het unitair octrooi biedt dan (met één procedure, vertaling en jaarlijkse belasting) bescherming in zeventien landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

NB De tien EU-landen die (nog) niet meedoen aan het unitair octrooi zijn: Cyprus, Hongarije, Griekenland, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

Welke rol krijgt het Unified Patent Court?

De nieuwe Europese octrooisystematiek zorgt niet alleen voor verbeteringen bij de aanvraag en verlening van een octrooi: ook de trajecten rond het behoud, beheer en de handhaving van octrooien worden efficiënter. Zo komt er een speciale octrooirechtbank (Unified Patent Court, of UPC) die zich bezighoudt met unitaire octrooirechten en inbreukzaken. Via het UPC kunnen bedrijven bij één instantie een uitspraak verkrijgen. Dit voorkomt afzonderlijke, parallelle nationale procedures, en daarmee samenhangende administratieve rompslomp en vertaaleisen. Het UPC krijgt een gedecentraliseerde structuur met hoofdkantoren in München en Parijs, en met voor Nederland een lokale divisie in Den Haag (The Hague Hearing Centre).

Unitair octrooi snel van start met ruime overgangsfase

Tegelijk met de start van het nieuwe Europese octrooisysteem per 1 juni 2023 wordt ook de Nederlandse octrooiwetgeving in lijn gebracht met het UPC-verdrag en de EU-verordeningen. De nieuwe systematiek werkt wel met een ruime overgangsperiode. Bent u een octrooihouder met een Europees octrooi met apart gekozen landen? Dan kunt u in een overgangsperiode van minimaal de komende zeven jaar kiezen waar u wilt aankloppen bij octrooigeschillen: het UPC of de nationale octrooirechter. Wilt u géén gebruikmaken van het UPC? Dan kunt u dit sinds 1 januari 2023 doorgeven aan het UPC. Dit heet ‘opt-out’. Na deze overgangsperiode behandelt het UPC álle Europese octrooirechtszaken over inbreuk of nietigheid, dus ook die voor Europese octrooien met gekozen landen.

Wat kunnen de experts van PNO voor u betekenen?

Overweegt u om nieuwe octrooien aan te vragen? Het unitair octrooi kan interessante voordelen bieden voor uw situatie? Laat u goed voorlichten over deze nieuwe mogelijkheden door uw octrooigemachtigde of -adviseur.

Heeft u vragen over het gebruik van de innovatiebox? Download de innovatiebox-flyer of neem direct contact op met de innovatiebox-specialisten van PNO. Zij zijn u graag van dienst bij het bepalen van een juiste patentstrategie die zo goed mogelijk rekening houdt met de vereisten voor de innovatiebox. Zij beschikken over jarenlange ervaring met het aanvragen, begeleiden en optimaliseren van Innovatiebox-trajecten. Bel 088 838 13 81 of vul het contactformulier in.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement