Goede WBSO-aanvraag draagt bij aan mooie innovatiebox

 

De WBSO-aanvraagronde voor 2020 staat voor innovatieve ondernemers alweer voor de deur. Een goede WBSO-aanvraag zorgt voor een aantrekkelijk loonbelastingvoordeel. Daarnaast opent zij ook de deur naar een mooie innovatiebox. We zetten een aantal aandachtspunten voor de innovatiebox op een rij.

Optimaliseer aantal WBSO-uren

De innovatiebox belast de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten met een vennoot-schapsbelastingtarief van maar 7%. Regeren is vooruitzien. Ondernemers die van plan zijn gebruik te maken van de innovatiebox, doen er goed aan om bij de aankomende WBSO-aanvraagronde het aantal aan te vragen WBSO-uren te optimaliseren. De hoogte van het urenaantal bepaalt namelijk voor een groot deel het innovatiebox-resultaat.

Stem inhoud WBSO-aanvraag af op innovatiebox-afspraak

Er is een aantal punten waar WBSO-aanvragers op moeten letten met het oog op de innovatiebox:

  • Voor het aanvragen van de innovatiebox is een in de WBSO ontwikkeld innovatief bedrijfsmiddel (‘immaterieel vast actief’) van belang. Aanvragers moeten deze koppeling met het bedrijfsmiddel in hun WBSO-aanvraag laten terugkomen.
  • Voor grotere belastingplichtigen is naast de WBSO ook nog een tweede toegangsticket, zoals een patent of programmatuur, vereist. Als een tweede toegangsticket aanwezig is, moet uit de WBSO-aanvraag de koppeling blijken met dit tweede toegangsticket.
  • Als een WBSO-project een specifieke ontwikkeling beschrijft met bredere toepassingsmogelijkheden, is het raadzaam dat de aanvrager deze bredere toepassing in de projectomschrijving opneemt.
  • Als aanvragers naast de ontwikkeling van een innovatief product ook de ontwikkeling van een innovatief productieproces in de WBSO-aanvraag kunnen opnemen, vergroot dat de innovatieboxmogelijkheden.
  • Alleen een innovatief bedrijfsmiddel dat bedrijven zelf hebben ontwikkeld en eigendom is, komt in aanmerking. Vermijd dus termen als: “In opdracht van klant X willen we het volgende ontwikkelen” of “deze ontwikkeling hebben we overgenomen van …”.

Biedt de innovatiebox kansen?

Om na te gaan of de innovatiebox kansen biedt, moeten innovatieve ondernemers de volgende vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:

  • Is mijn onderneming vennootschapsbelastingplichtig?
  • Maakt mijn onderneming winst?
  • Als er sprake is van verrekenbare verliezen: is er zicht op compensatie van de verrekenbare verliezen?
  • Zijn er WBSO-projecten, waarin we een product, dienst of verbetering van een proces hebben ontwikkeld, dat herhaaldelijk opbrengsten of besparingen oplevert?
  • Hebben we het (intellectueel) eigendom van deze ontwikkeling?

Indien de innovatieve ondernemer tot een groep behoort en de groepsomzet bedraagt gemiddeld meer dan 50 miljoen euro per jaar, dan is er naast de WBSO-projecten ook een tweede toegangsticket vereist.

Gratis magazine

Om meer te weten te komen over de Innovatiebox hebben we een magazine samengesteld met alle ins-en-outs over deze regeling. We leiden u door de innovatiebox-regeling, zodat u ziet welke stappen u moet nemen als u deze succesvol wilt toepassen. Download hier het magazine.

innovatiebox magazine

Meer weten?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Of wilt u weten hoe PNO kan ondersteunen bij een innovatiebox-aanvraag? Bel 088-8381381 of stuur een bericht. Wij nemen dan contact met u op.Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement