Goede WBSO-aanvraag draagt bij aan mooie innovatiebox

De WBSO-aanvraagronde voor 2021 voor innovatieve ondernemers is volop aan de gang. Een goede WBSO-aanvraag zorgt in de eerste plaats natuurlijk voor een aantrekkelijk loonbelastingvoordeel. Maar daarnaast opent zij ook de deur naar de innovatiebox. We zetten een aantal aandachtspunten voor u op een rij.

Optimaliseer aantal WBSO-uren

De innovatiebox belast de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten met een vennootschapsbelastingtarief van waarschijnlijk 9% in 2021. Ondernemers die van plan zijn gebruik te maken van de innovatiebox, doen er goed aan om bij de huidige WBSO-aanvraagronde het aantal aan te vragen WBSO-uren te optimaliseren. De hoogte van het urenaantal bepaalt namelijk voor een groot deel het innovatiebox-resultaat.

Stem inhoud WBSO-aanvraag af op innovatiebox-afspraak

Bij het opstellen van de WBSO-aanvraag, moet u met het oog op de innovatiebox letten op de volgende aspecten:

  • Voor het aanvragen van de innovatiebox is een in de WBSO ontwikkeld innovatief bedrijfsmiddel (‘immaterieel vast actief’) van belang. U moet deze koppeling met het bedrijfsmiddel in uw WBSO-aanvraag laten terugkomen.
  • Naast de WBSO is er voor grotere belastingplichtigen ook nog een tweede toegangsticket, zoals een patent of programmatuur, vereist. Als een tweede toegangsticket aanwezig is, moet uit de WBSO-aanvraag de koppeling blijken met dit tweede toegangsticket.
  • Als een WBSO-project een specifieke ontwikkeling beschrijft met bredere toepassingsmogelijkheden, is het raadzaam dat u deze bredere toepassing in de projectomschrijving opneemt.
  • Wanneer u naast de ontwikkeling van een innovatief product ook de ontwikkeling van een innovatief productieproces in de WBSO-aanvraag kunt opnemen, vergroot dat de innovatieboxmogelijkheden.
  • Alleen een innovatief bedrijfsmiddel dat bedrijven zelf hebben ontwikkeld (en eigendom is), komt in aanmerking. Vermijd dus termen als: “In opdracht van klant X willen we het volgende ontwikkelen” of “deze ontwikkeling hebben we overgenomen van …”.

Biedt de innovatiebox kansen?

Om na te gaan of de innovatiebox kansen biedt, moet u de volgende vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:

  • Is mijn onderneming vennootschapsbelastingplichtig?
  • Maakt mijn onderneming winst of gaat dit op korte termijn gebeuren?
  • Als er sprake is van verrekenbare verliezen: is er zicht op compensatie van de verrekenbare verliezen?
  • Zijn er WBSO-projecten, waarbij we een product, dienst of verbetering van een proces hebben ontwikkeld, dat herhaaldelijk opbrengsten of besparingen oplevert?
  • Hebben we het (intellectueel) eigendom van deze ontwikkeling?

Als uw bedrijf tot een groep behoort en de groepsomzet bedraagt gemiddeld meer dan 50 miljoen euro per jaar, is er naast de WBSO-projecten ook een tweede toegangsticket vereist.

Innovatiebox in de praktijk

Linssen Yachts bouwt stalen motorjachten in het 9-16 meter segment en is uitgegroeid tot een marktleider in de stalen jachtbouw. Het bedrijf is voortdurend aan het innoveren, variërend van de ontwikkeling van een nieuwe romp of constructie tot het doorontwikkelen van kleine details. Linssen Yachts werkt al jaren met PNO samen voor de WBSO en sinds vorig jaar ook voor de innovatiebox.

Mariëlle Timmermans, management controller, vertelt waarom: “Omdat PNO de WBSO-projecten inhoudelijk goed kent, is de link naar de innovatiebox heel makkelijk te maken. Door hun inhoudelijke kennis konden ze heel goed aangeven welke bedrijfsinformatie ze van ons nodig hadden voor het opstellen van een duidelijk en compleet verzoekschrift. Hierdoor konden we heel snel met de Belastingdienst tot een akkoord komen.” Ed Houben, algemeen directeur: “De samenwerking met PNO verloopt soepel. We hebben een goed rendement uit de innovatiebox gehaald, beter dan ooit tevoren.”


Accepteer marketing cookies om de YouTube video te kunnen zien

Meer weten?

Voor meer informatie over de innovatiebox hebben we een magazine samengesteld met alle ins-en-outs over deze regeling. We leiden u er stapsgewijs doorheen, zodat u ziet hoe u deze regeling succesvol toepast. Download het magazine. Of vul de innovatiebox-quickscan in en ontdek snel of u in aanmerking komt voor dit fiscale voordeel.