Nieuwe subsidie voor overstap naar circulaire economie beschikbaar

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) lanceert in februari een nieuwe subsidie voor onderzoeksprojecten die de overstap naar circulaire economie mogelijk maken. Vorige week maakte de organisatie bekend dat zij transdisciplinaire samenwerking gaat subsidiëren, waarbij de focus ligt op circulaire economie van kunststoffen en de gebouwde omgeving. Vanaf deze maand is de subsidie aan te vragen bij NWO.

Oproep binnen Nationale Wetenschapsagenda

De nieuwe oproep voor subsidie is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), een agenda die is opgesteld om de toppositie van Nederland in de wetenschap te versterken. De nieuwe subsidie maakt onderdeel uit van een van de zestien routes die binnen NWA zijn uitgestippeld om het wetenschappelijk landschap in Nederland te doorkruisen: circulaire economie.

Doel van de oproep

Met de oproep wil NWO komen tot twee onderzoeksprojecten die concrete stappen voorwaarts maken in de transitie naar een circulaire economie. Daarbij moeten de projecten fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en praktijkgericht onderzoek aansluiten bij vragen uit de praktijk. De subsidie is mogelijk door bijdragen van verschillende betrokken ministeries.

Wie kan NWO Circulaire Economie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door de reguliere NWO-doelgroep onder wie onderzoekers van Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra en KNAW- en NWO-instituten. Omdat het hier een gecombineerde  NWO-/NWA-oproep betreft, mogen hogescholen ook een aanvraag indienen. De penvoerder is altijd een universiteit of hogeschool. De publicatie van de oproep met de precieze details wordt halverwege februari verwacht.

Meer weten over subsidie circulaire economie?

Wij kijken graag samen met u of uw project in aanmerking komt voor de nieuwe NWO-subsidie. Vraag onze experts gerust om advies.