Nieuwe RAAK-mkb-ronde opent in juni 2020

Een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb gaat deze maand weer open voor het indienen van onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Indiening van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 29 september 2020.

Wat is RAAK-mkb?

De regeling RAAK-mkb financiert innovatievragen van het mkb in samenwerking met een hogeschool. Hierdoor wordt het innovatievermogen van mkb’s vergroot en kunnen zij hun concurrentiepositie versterken. Het belangrijkste doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen mkb’s en hogescholen.

Waar moet een RAAK-mkb-aanvraag aan voldoen?

Een RAAK-mkb-aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen: vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. We zoomen hier in op vraagarticulatie. Vraagarticulatie heeft betrekking op een kennisvraag die aanwijsbaar afkomstig is van (professionals werkzaam in) het mkb.

PNO heeft een aantal specifieke vragen geformuleerd waaromheen het projecten wil gaan bouwen:

 • Hoe krijgen we meer vrouwelijk talent in de ICT-sector en hoe behouden we dit talent?
 • Kunstmatige intelligentie: dé disruptieve stroming na de industriële revolutie?
 • Hoe brengen we drones naar de volgende stap: autonoom vliegen?
 • Op welke wijze moeten mkb’s omgaan met de nieuwe COVID-19-vereisten?
 • Hoe verloopt de verstedelijking (urbanisatie) in de wereld na COVID-19?
 • Op welke manieren wordt maatschappelijke betrokkenheid bij duurzame projecten en initiatieven vergroot?

Wie komen in aanmerking?

Een RAAK-mkb project wordt geleid door een hogeschool. Naast de hogeschool moeten er minimaal één koepelorganisatie en zes mkb’s deelnemen. Samen zetten zij zich in om praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen. Bent u geïnteresseerd in een van de bovengenoemde vraagstukken? Houd dan rekening met het volgende tijdspad:

 • In juni wordt een nieuwe aanvraagronde van RAAK-mkb opengesteld.
 • Aanvragen in deze ronde moeten uiterlijk 29 september 2020 ingediend zijn.
 • Toegekende projecten gaan in maart 2021 van start.

Wat kan PNO voor u doen?

Binnen het RAAK-mkb programma zijn wij actief bezig met de ontwikkeling van projecten rond specifieke vraagstukken. Deze vraagstukken zijn ontwikkeld op basis van vragen uit de markt. Als u actief aan de slag wilt met een van deze vraagstukken, neem dan contact op. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement