Groningse RIG-subsidie krijgt extra budget

Industriebedrijven in Groningen opgelet: goed nieuws voor bedrijven die te laat waren met het aanvragen van de populaire RIG-subsidie. Het beschikbare budget voor 2018 was al snel uitgeput, en daarom wordt het nu aangevuld met 11,5 miljoen euro. Dit is bedoeld voor eerder ingediende projecten waar geen budget meer voor was, maar ook voor nieuw in te dienen aanvragen. Vanaf 24 oktober kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.

RIG: Regionale Investeringssteun Groningen

RIG staat voor ‘Regionale Investeringssteun Groningen’, een investeringssubsidie die is ontwikkeld op initiatief van de Provincie Groningen, de Economic Board Groningen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met plannen op twee specifieke locaties in de provincie Groningen:

  • de Eemsdelta (de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum)
  • de Zernike-campus (het Zernike Science Park, in de gemeente Groningen).

Interessant voor bijvoorbeeld agribusiness, chemie en biobased

De regeling biedt vooral kansen voor industriële bedrijven, bijvoorbeeld in de chemie, biobased of agribusiness. Ook industriële dienstverleners en laboratoria mogen soms meedoen. Enkele industriesectoren zijn echter uitgezonderd.

Waarvoor kan de RIG-subsidie worden aangevraagd?

De RIG-subsidie kan worden aangevraagd voor vier typen projecten:

  • vestigingsproject (het vestigen van een bedrijf in de Eemsdelta of op de Zernike campus)
  • wijzigingsproject (fundamentele wijzigingen van industriële productieprocessen, bijvoorbeeld gericht op ’vergroening’)
  • uitbreidingen (projecten ter vergroting van de capaciteit van een bedrijf)
  • diversificatie (het verbreden van de huidige bedrijfsactiviteiten).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de investeringskosten. De subsidie vergoedt maximaal 30% van de kosten en kan oplopen tot 7,5 miljoen euro per project. Subsidiabel zijn de kosten voor de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Belangrijk: om deze subsidie te kunnen aanvragen moeten de totale projectkosten meer bedragen dan 500.000 euro (Zernike-campus) of meer dan 1 miljoen euro (Eemsdelta).

Meer weten over deze subsidie?

Het aanvragen van deze populaire subsidie is mogelijk zolang het budget reikt. Snelheid is dus een belangrijke factor! Er zal echter ook worden gekeken naar de de mate waarin een project bijdraagt aan de werkgelegenheid, regioversterking, innovatie en duurzaamheid. De experts van ons kantoor in Groningen vertellen u graag meer, en kunnen u helpen bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Neem daarvoor contact met ons op.