SectorplanPlus start subsidieronde voor opleidingen Zorg en Welzijn

 

Zorg- en Welzijnsorganisaties kunnen in december weer subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Het gaat om het vierde en laatste aanvraagtijdvak van het SectorplanPlus.

Welke organisaties kunnen de SectorplanPlus subsidies aanvragen?

De subsidies vanuit het SectorplanPlus zijn bedoeld voor werkgevers in de sector Zorg & Welzijn. Het indienen van een subsidieaanvraag is alleen mogelijk voor organisaties die worden bekostigd door:

 • de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • de Jeugdwet
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

Andere partijen vallen dus buiten de doelgroep, en kunnen deze subsidie dus niet aanvragen.

Subsidie voor opleidingsactiviteiten

Bij het SectorplanPlus gaat het om subsidies voor opleidingstrajecten. Een aanvraag is interessant voor de genoemde zorg- en welzijnsorganisaties (zoals verpleeghuizen) die willen investeren in de scholing van hun personeel. De nieuwe subsidieronde heeft een ruimere opzet dan voorheen. Zo kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een scholingssubsidie aanvragen voor ‘zorgprofessionals’ die werken in de cliëntenzorg, maar óók voor werk- of praktijkbegeleiders.

De nadruk ligt nog steeds op ‘nieuwe instroom’ (medewerkers die maximaal 1 jaar in dienst zijn), maar er komt nu meer ruimte voor langer-zittend personeel. Bijvoorbeeld via ‘opscholing’ die ruimte creëert voor nieuwe instromers, of voor scholing die is gericht op het behouden van medewerkers. De nieuwe aanvraagronde subsidieert opleidingsactiviteiten in het tijdvak 2020 tot en met 2021.

Een opleiding moet vallen binnen één van de volgende categorieën:

A. mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. hbo duale leerweg
C. lange training en opleiding (128 uur of meer)
D. middellange training en ontwikkeling (40 tot 128 uur)
E. kortdurende training en ontwikkeling (3 tot 40 uur).

Belangrijke voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden om rekening mee te houden zijn:

 • Een organisatie kan slechts één subsidieaanvraag indienen (per arbeidsmarktregio).
 • Bij de subsidieaanvraag hoort een gedetailleerd opleidingsprojectplan.
 • Het betreft opleidingsactiviteiten in het tijdvak 2020 tot en met 2021.
 • De start van de opleiding moet in ieder geval liggen binnen dit tijdvak.
 • Langlopende opleidingen mogen ook nog worden afgerond ná 2021.
 • Het opleidingsplan sluit aan op het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).
 • De organisatie moet voldoen aan de staatssteunregels en AGVV-eisen.
 • De aanvrager moet niet-gesubsidieerde kosten zelf betalen.

Subsidiebedragen en budget

De subsidie vergoedt doorgaans 50% van de opleidingskosten (soms verhoogd tot 60 of 70%) en kan oplopen tot 2 miljoen euro per aanvragende organisatie (en per aanvraagronde). De subsidieregeling van SectorplanPlus is bijzonder populair: bij het vorige (derde) aanvraagtijdvak werden liefst 1.337 subsidieaanvragen ingediend. Voor de nieuwe (vierde en laatste) aanvraagronde is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 130 miljoen euro. De ronde staat open van 2 tot en met 20 december 2019. In maart/april 2020 ontvangen alle indieners bericht over de toekenning van hun subsidieaanvraag, zo is de bedoeling.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u actief als zorg- of welzijnsorganisatie en wilt u in aanmerking komen voor de scholingssubsidies vanuit SectorplanPlus? De experts van PNO kunnen u meer vertellen over de subsidievoorwaarden. Zij helpen u graag bij het opstellen (of controleren) van uw subsidieaanvraag of scholingsplan. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met ons team Scholing & Arbeid. Bel 088-8381381 of stuur een kort bericht via het formulier hieronder:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement