Stagefonds Zorg: krijgt u voldoende subsidie?

Veel zorginstellingen ontvangen rond deze tijd een bericht van het ministerie van VWS. Daarin staat het aantal fte’s aan stageplaatsen vermeld, waarvoor de instelling recht heeft op subsidie uit het Stagefonds Zorg. Controle hiervan is van groot belang, om geen subsidie mis te lopen.

Stagefonds subsidie voor vergroten aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders

Met het Stagefonds Zorg wil de overheid het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders vergroten en de begeleiding van stagiaires verbeteren. Voor het verbeteren van de zorg in Nederland zijn beide doelen van groot belang. Opleidingen die hiervoor in aanmerking komen zijn verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleidingen, alsmede opleiding tot dokters-, tandarts- en apothekersassistent.

Vaststellen aantal in aanmerking komende stagiaires cruciaal voor hoogte subsidie

Rond deze tijd ontvangen zorginstellingen een bericht van het ministerie van VWS. In deze brief worden zij uitgenodigd om via de online portal van het ministerie het vooringevulde subsidieaanvraagformulier te controleren en in te sturen. In dat formulier staat al het totaal aantal fte’s ingevuld. Hieronder vallen dus alle stagiaires, ongeacht functie en niveau, die werkzaam zijn binnen de zorginstelling en waarvoor het recht op deze subsidie bestaat. Het cijfer is tot stand gekomen door middel van een inventarisatie die is uitgevoerd door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Controle van dit getal is belangrijk, om er zeker van te zijn dat er geen subsidie wordt gemist.

Zeker weten dat u geen Stagefonds Zorg subsidie misloopt? PNO helpt u.

PNO Consultants helpt zorginstellingen met deze subsidiecontrole

Voor grotere instellingen, als er sprake is van meerdere vestigingen, maar ook vanwege het grote aantal categorieën waarin stagiaires kunnen vallen, kan het controleren van dit cijfer lastig zijn. PNO Consultants kan ondersteunen bij het uitvoeren van deze controle, teneinde geen subsidie mis te lopen. Wilt u weten of het aantal fte’s in de uitnodiging van VWS aansluit op uw werkelijke situatie? Neem dan contact met ons op.