Subsidieregeling praktijkleren aangevuld met extra toeslagen

Van 2 juni tot en met 16 september kunnen werkgevers de subsidie praktijkleren aanvragen voor het schooljaar 2020/2021. Deze ronde zijn er vanuit het ‘steunprogramma voor herstel en perspectief’ verschillende extra subsidies mogelijk, die bovenop de reguliere subsidieregeling komen.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming – van maximaal 2.700 euro per praktijkleerplaats – voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een werknemer die een praktijkleerplaats bezet. In verreweg de meeste gevallen is dit een mbo-bbl praktijkleerplaats. Met aanvullende wetgeving die op 22 juli 2021 is gepubliceerd, zijn er verschillende aanvullende subsidiegelden toegevoegd aan het bestaande budget van de regeling.

Normbedrag per leerling

De subsidieregeling praktijkleren werkt kort gezegd als volgt: aan het begin van een schooljaar meldt de werkgever de leerlingen die hij gaat begeleiden aan. En na afloop van het studiejaar vraagt hij om (uitbetaling van) de bijbehorende subsidie. Wanneer u een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren doet, kunt u maximaal 2.700 euro per leerling aanvragen. Dat ‘normbedrag’ kan in principe worden verlaagd wanneer er meer subsidieaanvragen zijn ingediend dan er budget is. Op die manier wordt het beschikbare budget toch eerlijk verdeeld over alle aanvragers. Dat gebeurde ook vorig jaar: door het grote aantal aanvragen moest het normbedrag van 2.700 euro toen worden verlaagd naar 2.067,18 euro. Gelukkig is er voor dit jaar voldoende budget bijgekomen om het normbedrag van 2.700 per leerling te kunnen behouden!

Soms extra toeslagen mogelijk

De maximale subsidie voor praktijkleren kan in sommige gevallen nog worden verhoogd met een extra toeslag. Het gaat daarbij om specifieke ‘probleem-sectoren’ waar veel behoefte bestaat aan leerwerkplekken. Het gaat om de volgende toeslagen:

  • Toeslag sectoren Landbouw, Horeca en Recreatie:
    Deze toeslag geldt voor organisaties die leerwerktrajecten aanbieden in de sectoren Landbouw, Horeca of Recreatie. Hiervoor is voor het schooljaar 2020-2021 een extra bedrag van 10,6 miljoen euro beschikbaar gemaakt, bovenop het budget voor de subsidieregeling praktijkleren. Op basis van KvK-nummer en KvK-vestigingsnummer wordt bepaald of de aanvrager in aanmerking komt voor deze toeslag.
  • Toeslag conjunctuurgevoelige sectoren:
    Voor conjunctuurgevoelige sectoren (niet zijnde Landbouw, Horeca of Recreatie), is ook additioneel budget in de vorm van een toeslag toegevoegd aan de Subsidieregeling praktijkleren. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om een bedrag van 15,8 miljoen euro. In aanmerking voor deze toeslag komen bedrijven in bedrijfstakken die staan vermeld op de officiële lijst met SBI-codes van conjunctuurgevoelige sectoren. Die lijst is erg uitgebreid, maar noemt bijvoorbeeld de Maakindustrie, Bouw en (Detail)handel. De subsidieaanvrager moet dit zelf controleren en aangeven als hij voor deze extra toeslag in aanmerking wil komen.
  • Toeslag tekortsectoren Techniek en Gezondheidszorg:
    Deze extra toeslag geldt voor organisaties die HBO-duaal of HBO-deeltijd studenten begeleiden die een opleiding volgen in de Techniek of Gezondheidszorg in het schooljaar 2020-2021. Hiervoor is een bedrag van 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op basis van het croho-nummer van de opleiding moet de subsidieaanvrager zelf bepalen of de specifieke opleiding in aanmerking komt voor deze toeslag of niet.

Meer weten? Bezoek ‘Praktijkleren Online’

Het vooruitzicht op 2.700 euro praktijkleren subsidie, aangevuld met één of meerdere toeslagen, moet leerbedrijven in staat stellen om – ondanks de Coronacrisis – toch door te blijven gaan met het aanbieden van praktijkleerplaatsen. In de praktijk zitten er nog wel wat haken en ogen aan de gloednieuwe toeslagen. Zo is dit eerste jaar nog niet goed duidelijk hoe hoog de extra toeslag per leerling is, en voor hoeveel leerlingen (en hoeveel weken) de toeslag geldt. Ook het ‘identificeren’ van de opleidingstrajecten die in aanmerking komen voor deze toeslagen vraagt om de nodige inspanningen qua tijd en uitzoekwerk.

Het goede nieuws? De door PNO Consultants ontwikkelde portal ‘Praktijkleren Online’ zorgt ervoor dat u altijd de maximale subsidie aanvraagt en biedt daarbij de mogelijkheid om uw volledige subsidiedossier bij te houden. Meer weten? Bekijk praktijkleren.online of neem contact op met de Praktijkleren-helpdesk (bel: 0900-0401369).