Subsidies voor visserijsector

Diverse interessante subsidies voor de visserijsector staan nu of binnenkort open voor het indienen van aanvragen. Partijen moeten tijdig in actie komen om niet achter het net te vissen.

Subsidie ‘Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij’ – deadline 1 oktober 2018

Voor welke activiteiten?

De subsidie ‘Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij’ richt zich op een aantal specifieke activiteiten:

  • het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of kennissystemen tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties
  • het ontwikkelen en delen van kennis

Wie kunnen aanvragen?

Vissers, visserijorganisaties, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en (semi)overheden kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat minimaal twee partijen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Een wetenschappelijke organisatie moet actief betrokken zijn bij het project om ervoor te zorgen dat er kennisdeling plaatsvindt tussen deze wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.

Subsidie tot 1 miljoen

De subsidie kan oplopen tot 1 miljoen euro per project. De projectkosten moeten minimaal 150.000 euro bedragen. Afhankelijk van het soort organisatie bedraagt het subsidiepercentage maximaal 100%.

Beste projecten krijgen subsidie

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) rangschikt de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Hoe hoger de plek op de lijst, des te groter de kans op subsidie. Doorslaggevende criteria zijn de makkelijke toegankelijkheid van het kennissysteem voor vissers, de bijdrage aan kennisverspreiding en het genereren van kennis die toepasbaar is in de praktijk.

Subsidie ‘Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij’ – deadline 3 januari 2019

Voor welke activiteiten?

De subsidie ‘Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij’ richt zich op het verbeteren van het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland. Dit doet ze door projecten te ondersteunen die investeren in technologische ontwikkelingen en innovatie en daarmee het rendement in de visserijketen verbeteren.

Wie kunnen aanvragen?

De volgende partijen kunnen een aanvraag indienen:

  • een producentenorganisatie voor visserijproducten
  • een marktdeelnemer uit de visserijsector (exploiteert of bezit een bedrijf)
  • deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer marktdeelnemers uit de visserijsector of één of meer producentenorganisaties voor visserijproducten.

Een wetenschappelijke organisatie moet actief betrokken zijn bij het project, ook voor de validatie van de resultaten van het project.

Subsidie tot 375.000 euro

De subsidie kan oplopen tot maximaal 375.000 euro per project. De projectkosten bedragen minimaal 300.000 euro en het maximale subsidiepercentage is 50%.

Beste projecten krijgen subsidie

Ook voor deze subsidie rangschikt RVO de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Hoe hoger de plek op de lijst, des te groter de kans op subsidie. Doorslaggevende criteria zijn de bijdrage aan kostenbesparing, waardevermeerdering of het op elkaar aansluiten van vraag en aanbod en het innovatieve karakter van het project.

Vraag over subsidie voor een visserijproject? Onze experts helpen u graag verder.