Subsidies voor visserijsector

Diverse interessante subsidies voor de visserijsector staan nu of binnenkort open voor het indienen van aanvragen. Controleer of u in aanmerking komt en dien op tijd een aanvraag in. Hulp nodig bij het schrijven van de aanvraag? Wij kijken graag met u mee of nemen het volledige aanvraagtraject uit handen. Contacteer ons voor alle mogelijkheden.

Subsidie Innovatieve projecten in de visserij

Aanvragen vanaf 5 maart 2024

Voor welke activiteiten?

De subsidie ‘Innovatieve projecten in de visserij’ richt zich op een aantal specifieke activiteiten:

 • minder bodemberoering tijdens het vissen
 • selectiever vissen
 • efficiënter energieverbruik
 • betere veiligheid aan boord
 • flexibelere vismethodes

Wie kunnen aanvragen?

Vissers, visserijorganisaties, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en (semi)overheden kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat minimaal twee partijen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Een wetenschappelijke organisatie moet actief betrokken zijn bij het project om ervoor te zorgen dat er kennisdeling plaatsvindt tussen deze wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.

Subsidie tot 500.000 euro

De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project. De projectkosten moeten minimaal 250.000 euro bedragen. Afhankelijk van het soort organisatie bedraagt het subsidiepercentage maximaal 75%.

Beste projecten krijgen subsidie

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) rangschikt de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Hoe hoger de plek op de lijst, des te groter de kans op subsidie. Doorslaggevende criteria zijn:

 • hoe het project bijdraagt aan een duurzamere visserij ecologisch gezien (40%)
 • hoe het project bijdraagt aan een duurzamere visserij economisch gezien (20%)
 • hoe innovatief het project is (20%)
 • hoe praktijkgericht het project is (10%)
 • hoe economisch en technisch haalbaar het project is (10%)

Wij controleren uw aanvraag graag op bovenstaande punten en kunnen indien gewenst ook een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor uw project.

Subsidie Innovatieve projecten in de aquacultuur

Aanvragen vanaf 5 maart 2024

Voor welke activiteiten?

De subsidie ‘Innovatieve projecten in de aquacultuur’ richt zich op technische en marktinnovaties voor een duurzame visserijsector in Nederland. Dit doet ze door projecten te ondersteunen die investeren in kweeksoorten voor een specifieke markt of gebruikmaken van nieuwe technieken.

Wie kunnen aanvragen?

De volgende partijen kunnen een aanvraag indienen:

 • eigenaren van aquacultuurbedrijven
 • aquacultuurorganisaties
 • kennisinstellingen
 • deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer marktdeelnemers met een aquacultuurbedrijf, -organisatie of kennisinstelling.

Een wetenschappelijke organisatie moet actief betrokken zijn bij het project, ook voor de validatie van de resultaten van het project. Als de organisatie al een deelnemer is in een samenwerkingsverband, hoeft u geen externe wetenschappelijke organisatie te benaderen.

Subsidie tot 500.000 euro

De subsidie kan oplopen tot maximaal 500.000 euro per project. De projectkosten bedragen minimaal 150.000 euro en het maximale subsidiepercentage is 75%.

Beste projecten krijgen subsidie

Ook voor deze subsidie rangschikt RVO de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Hoe hoger de plek op de lijst, des te groter de kans op subsidie. Doorslaggevende criteria zijn de bijdrage aan een efficiëntere productie, de perspectieven voor de markt en het innovatieve karakter van het project.

Vraag over subsidie voor een visserijproject?

Naast specifieke subsidies voor de visserijsector zijn er ook een aantal algemene regelingen waar u misschien voor in aanmerking komt. Denk hierbij aan de MIA/VAMIL-regeling, waar u belastingvoordeel kunt krijgen als u investeert in duurzame vis- en kweektechnieken die op de Milieu lijst staan. Meer weten over de voorwaarden van alle regelingen? Onze experts helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement