TSE Industrie subsidie interessant voor chemische industrie

De chemische industrie draagt de komende jaren flink bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Bijvoorbeeld via innovaties op het gebied van procesefficiency, elektrificatie, CCS, waterstof, recycling, biobased grondstoffen of hergebruik van reststromen. Subsidie daarvoor is sinds 6 juli aan te vragen via het TSE-programma Industrie.

Over het programma TSE Industrie

Het programma TSE Industrie is een van de programma’s uit het subsidie-instrumentarium van de topsector energie (ook bekend als de Topsector Energiesubsidies of TSE). De TSE-programma’s zijn gericht op het aanjagen van belangrijke nieuwe klimaatinnovaties. Het deelprogramma TSE Industrie is sinds 6 juli weer open voor nieuwe subsidieaanvragen. Hieronder kijken we kort naar de belangrijkste voorwaarden en kenmerken van deze subsidie.

Voor wie is dit interessant?

De nieuwe subsidieronde voor TSE Industrie is interessant voor bedrijven die werken aan nieuwe innovaties die zorgen voor goedkopere, klimaat-neutrale en/of circulaire producten, processen en diensten. Hierin speelt de chemische industrie uiteraard een grote rol. Bij het aanvragen van deze subsidie gelden een paar belangrijke voorwaarden. Zo is de subsidie alleen bestemd voor innovaties rondom aangewezen thema’s (zie hieronder). En ook de impact moet flink zijn: de innovatie moet (uiterlijk in 2030) leiden tot een eerste markttoepassing in significante industriële sectoren in Nederland.

Subsidie voor ‘innovatieprojecten’

Het programma mikt op innovatieprojecten die resulteren in goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten, die tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo’n innovatieproject bestaat meestal uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling (R&D). Experimentele pilot-projecten zijn niet uitgezonderd, maar passen beter binnen de DEI+ subsidie. En in sommige gevallen kunnen bedrijven beter een beroep doen op de HER-subsidie (bij innovaties gericht op kostprijsverlaging) of de MOOI-subsidie (voor grootschalige innovatieprojecten).

Subsidiabele thema’s

In 2021 is subsidie mogelijk voor projecten die passen binnen de volgende thema’s:

1. Sluiting van industriële ketens (MMIP 6):

 • circulaire kunststoffen
 • biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
 • circulaire non-ferro metalen
 • CCU (Carbon Capture and Usage)
 • CCS (Carbon Capture and Storage).

2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem (MMIP 7):

 • warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
 • maximering van procesefficiëntie
 • diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
 • toepassing klimaatneutrale brandstoffen
 • systeemconcepten voor warmte en koude.

3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (MMIP 8):

 • productie waterstof, moleculen en hernieuwbare brandstoffen
 • flexibilisering en digitalisering
 • radicale procesvernieuwing
 • maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie.

4. Klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart:

 • productie van geavanceerde biobrandstoffen
 • productie van synthetische brandstoffen.

Voor de chemiesector komt de TSE-subsidieronde op een goed moment. Onlangs verscheen namelijk het rapport ‘Van Routekaart naar Realiteit’. Hierin constateert de VNCI dat chemiebedrijven zich de afgelopen tijd vooral hebben gericht op het reduceren van de eigen CO2-uitstoot (‘de eigen schoorsteen’), maar in veel mindere mate op die andere grote uitdaging: het verduurzamen van producten. Terwijl juist die productenkant de sector veel kansen biedt, bijvoorbeeld door in te zetten op het gebruik van duurzame biogrondstoffen en recyclebaar afval (‘alternatieve koolstofbronnen’) om chemische bouwstenen te maken, zo stelt de Koninklijke VNCI.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

De aanvraagronde van de subsidie ‘TSE Industrie’ staat open van 6 juli tot en met 14 september 2021. Na de deadline worden alle aanvragen vergeleken; de beste projecten krijgen subsidie. Het indienen van een subsidieaanvraag kan overigens alleen als samenwerkingsverband: dat moet bestaan uit minimaal één bedrijf, en verder bijvoorbeeld een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling. De subsidie vergoedt zo’n 25-80% van de projectkosten en kan oplopen tot 500.000 euro per project. Het totale subsidiebudget voor deze ronde bedraagt 6,63 miljoen euro.

Meer weten?

De PNO Group heeft sectorspecialisten die veel ervaring hebben met innovatietrajecten op het gebied van chemie, procesindustrie en energie. Heeft uw bedrijf plannen voor nieuwe investeringen en innovaties, en bent u daarvoor op zoek naar subsidies zoals de TSE Industrie? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement