Ecologiepremie+: recente wijzigingen aan de Limitatieve Technologieënlijst

De Vlaamse overheid wil bedrijven aanzetten om hun productie- en bedrijfsprocessen milieuvriendelijker en energiezuiniger te organiseren. Via de Ecologiepremie+ kunnen ondernemingen beroep doen op financiële steun voor een deel van de meerkost verbonden aan milieu-investeringen en investeringen die leiden tot een verhoogde energie efficiëntie en het aanwenden van hernieuwbare energie.

De investeringen moeten gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest en de premie wordt alleen toegepast op investeringen in technologieën die vermeld staan op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL). Deze lijst omvat hoog-performante technologieën met betrekking tot onder andere koeling, transport, verlichting, warmte/verwarming en water.

Recent werden enkele kleine aanpassingen aan de LTL doorgevoerd. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op koelsystemen op basis van alternatieve koudemiddelen en/of ammoniak en op warmtebronsystemen zoals het aanwenden van geothermische warmte, de productie van warmte o.b.v. biomassa of afvalwater en warmtepompen. Steunvragen die ingediend worden vanaf 18 november 2019 moeten rekening houden met de vernieuwde LTL.

Staat de technologie die u beoogt te implementeren voor uw ecologische investeringen niet op de LTL? Misschien komt uw project wel in aanmerking voor strategische ecologiesteun!

Vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit!