LIFE: aanpassingen 2018-2020

In 2018 verandert het LIFE-programma. De belangrijkste aanpassing is dat projectaanvragen voor het subprogramma MILIEU nu in twee stappen gaan.

De bedoeling is om het programma meer toegankelijk te maken voor nieuwkomers.
De aanpassing van de indiening is alleen van toepassing op het subprogramma MILIEU. Voor het subprogramma KLIMAATACTIE verandert er niets.

Indienen in twee stappen voor milieuacties: concreet 

Stap 1: indienen van een conceptnota van maximum 10 pagina’s

Deze nota beschrijft: basisinformatie over de aanvrager, aangekaart milieuprobleem, projectdoelstellingen en (eventuele) projectpartners, acties en middelen, verwachte resultaten en impact van het project, duurzaamheid van de projectresultaten, risico’s en beperkingen, toegevoegde waarde van het project voor de EU en een indicatief budget.
De concepten worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de algemene kwaliteit van het voorstel en de toegevoegde waarde voor de EU.

Stap 2: indiening van een volledige aanvraag

Kandidaten met de best gerangschikte conceptnota’s worden uitgenodigd om in een tweede stadium een volledige aanvraag in te dienen. Er zijn kleine veranderingen in het aanvraagformulier, maar de inhoud van een ‘full proposal’ verschilt weinig met vroeger.

Indicatieve timing voor 2018-2019:

 • Midden april 2018: eerste publicatie van de call
 • Juni 2018: deadline voor indiening concept (stage 1 – CONCEPT NOTE)
 • Oktober 2018: beslissing over de concepten uit stage 1en uitnodiging voor de opmaak van een volledig dossier (stage 2)
 • Januari 2019: deadline voor indiening volledig dossier (stage 2 – FULL PROPOSAL)
 • Juli 2019: opmaak van grant agreements
 • Juli 2019: vroegst mogelijke startdatum voor het project

Andere veranderingen:

 • Voorafgaande nationale toewijzingen zijn er niet meer: LIFE-subsidies worden nu toegekend aan de beste projecten,onafhankelijk van de lidstaat.
 • In totaal wordt er € 1,244 miljard voorzien voor natuur- en milieubescherming en € 413,25 miljoen voor klimaatacties. De projecttopics in het subprogramma MILIEU zijn gereduceerd van 87 naar 42. Verdere budgetwijzigingen:
 • Verhoging van het budget voor natuurbeheer en biodiversiteit met 10 %;
 • Minstens 60,5% van het totale budget voor het subprogramma MILIEU is bestemd voor de bescherming van Europa’s natuur. Dit betekent circa € 60 miljoen bijkomende subsidies voor bescherming van natuur en biodiversiteit;
 • Focus op energie-efficiëntie: het programma ‘Private Finance for Energy Efficiency’ (PF4EE) voorziet € 75 miljoen steun.

 

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor LIFE subsidie? Contacteer ons!