Eureka Cluster Artificiële Intelligentie: internationale oproep

Enkele Eureka-clusters lanceren samen met verschillende nationale en regionale overheidsinstanties een oproep voor innovatieve projecten in het domein van artificiële intelligentie. De oproep heeft als doel de productiviteit en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen te vergroten door toepassing van nieuwe AI-systemen en -diensten.

De oproep is specifiek ontworpen binnen de Eureka-clusters CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA3, PENTA, EURIPIDES en SMART om activiteiten binnen AI te stimuleren.

De bedoeling is om internationale partners samen te brengen om een innovatief AI-project te demonstreren dat voorbij de huidige state-of-the-art gaat, met een hoge impact binnen het beoogde toepassingsdomein. Dit laatste kan zeer breed zijn en omvat o.a. ICT, cyber security, eHealth, landbouw, koolstofarme energie, circulaire economie, smart cities, industrie 4.0, HMI, elektronische componenten, klimaat, engineering, software innovatie, veiligheid, transport & mobiliteit.

Projecten met een begroting in de grootteorde van 3-15 miljoen euro worden verwacht, hoewel voorstellen buiten deze range ook geëvalueerd zullen worden.

Wie komt in aanmerking?

Consortia moeten minstens twee bedrijven omvatten van de verschillende Eureka deelnemende landen. Vlaamse partijen kunnen samenwerken met organisaties uit Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en Turkije. In Vlaanderen kunnen verder enkel ondernemingen steun ontvangen, onderzoeksinstellingen kunnen wel deelnemen mits cofinanciering door het bedrijf. De steunpercentages voor Vlaamse partners bedragen 25% tot 60% en zijn afhankelijk van het type samenwerking, onderneming en projectactiviteiten (onderzoek vs. ontwikkeling).

Er is een online brokerage platform voorzien waarop bedrijfsprofielen en projectconcepten uitgewisseld kunnen worden om samenwerkingsmogelijkheden te faciliteren. Alle informatie over deelname aan deze call vind je op de website eureka-clusters-ai.eu.

Deadline?

Het Eureka Cluster AI projectvoorstel moet ten laatste tegen 28 juni 2021 ingediend worden . Nadien moet ook een Vlaamse steunaanvraag ingediend worden bij het VLAIO, met 20 augustus 2021 als deadline. De steunbeslissing wordt verwacht in januari 2022.