Nieuwe openstaande oproepen bij VLAIO

De voorbije weken heeft VLAIO verschillende nieuwe oproepen voor interregionale of internationale samenwerkingen rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) gepubliceerd. Vlaamse projectpartners binnen dergelijke samenwerkingsprojecten kunnen rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen, via de bestaande steunprogramma’s van VLAIO.

BEL-SME

BEL-SME is een projectoproep voor interregionale O&O-projecten waarbij kmo’s uit minstens twee verschillende Belgische gewesten betrokken zijn (vb. Vlaamse kmo’s die een gezamenlijk ontwikkelingsproject wensen uit te werken met een kmo uit Wallonië en/of Brussel).

 • Deadline indiening: 27 maart 2020
 • VLAIO programma: Ontwikkelingsproject
 • Maximale steun: € 500.000
 • Duurtijd project: tussen 12 en 24 maanden

Ira-SME

Ira-SME projecten hebben als doel de competitiviteit van kmo’s te versterken door samenwerking tussen kmo’s uit verschillende regio’s en landen te bevorderen. Partners uit volgende regio’s/landen kunnen deelnemen: Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Luxemburg, Tsjechië, Oostenrijk, Rusland, Turkije en Alberta (Canada). Een consortium moet partners omvatten uit minstens twee landen met minstens één kmo per betrokken land. Merk op dat voor projecten met enkel Waalse en Vlaamse partners nog een bijkomende partner uit een ander land noodzakelijk is. Samenwerking met kennisinstellingen is mogelijk, maar niet verplicht.

 • Deadline indiening: 26 maart 2020
 • Doelgroep: niet-O&O intensieve kmo’s
 • VLAIO programma: Ontwikkelingsproject
 • Maximale steun: € 500.000

ERA-MIN 2

ERA-MIN 2 (ERA-NET Cofund on Raw Materials) geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen, zoals bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen. Het richt zich specifiek op primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak. Een consortium moet bestaan uit minstens drie projectpartners uit minstens twee verschillende deelnemende landen.

 • Deadline indiening: 12 maart 2020
 • VLAIO programma’s: Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
 • Maximale steun: € 500.000

ERA-NET ICRAD

De oproep ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases) heeft als voornaamste doel multidisciplinair onderzoek te ondersteunen dat gericht is op de bevordering van diergezondheid en dierwelzijn. Een consortium moet bestaan uit partners van minstens drie verschillende deelnemende landen.

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen volgende onderzoeksdomeinen:

 1. Verbeterd inzicht in epidemische en opkomende infectieuze dierziekten
 2. Generische platformen voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde vaccins
 3. High-throughput, snelle, accurate en gemakkelijk te gebruiken diagnostische veldtesten

 

 • Deadline indiening: 13 februari 2020
 • VLAIO programma’s : Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en (uitbreidingen op lopende) landbouwtrajecten

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe oproepen voor VLAIO? Neem dan contact op met onze consultants.