VLAIO LANCEERT TWEE NIEUWE SUBSIDIES

Op 19 januari 2022 heeft VLAIO twee nieuwe oproepen gelanceerd met focus op de circulaire economie: ‘living labs circulaire economie’ en ‘levensduurverlenging maakindustrie’.

Oproep ‘Levensduurverlenging circulaire maakindustrie’

Deze nieuwe oproep zet in op levensduurverlenging van materialen, producten en productonderdelen uit de maakindustrie en bouwt verder op de ervaring met de open calls innovatieve circulaire economieprojecten (2017-2019) en de gerichte call circulaire bouweconomie (2020). Bij de oproep ‘Levensduurverlenging circulaire maakindustrie’ gaat het om gerichte experimenten die uitgevoerd worden met nauwe betrokkenheid van een onderneming. De experimenten kunnen kleinschalig en lokaal van aard zijn, maar een leereffect op grotere schaal hebben. Samenwerking tussen verschillende partijen staat hierbij voorop. De subsidie is maximaal € 100.000 en de uitvoering duurt maximaal 2 jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 april 2022.

Oproep ‘Living labs circulaire economie’

Deze oproep ondersteunt systeeminnovaties binnen de bouw- en maakindustrie. Om de opschaling van de circulaire economie nog een stap verder te brengen is er nood aan projecten die uitdagingen en knelpunten op een hoger niveau bekijken. Ze focussen op de transformatie van een ‘systeem’ waarbij een ruimere waardeketen betrokken is en waar verandering bijgevolg moeilijker en trager verloopt.

Dit vraagt om een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel als technologisch vlak.

Het gaat hierbij om complexere trajecten en projecten die systemen met betrekking tot circulair bouwen en de circulaire maakindustrie innoveren en transformeren.

De subsidie gaat van minimum € 300.000 tot maximum € 1.000.000 en heeft een uitvoeringstermijn van maximaal 3 jaar. Aanvragen moeten zich uiterlijk op 17 maart 2022 aanmelden (verplicht), en kunnen nadien begeleiding krijgen bij de verdere uitwerking van hun aanvraag. De uiterlijke indiendatum is 25 mei 2022.

PNO Innovation volgt deze oproepen nauwgezet op.

Contacteer ons voor meer details!

Marc De Coster, tel. 0477 99 19 27, marc.decoster@pnoconsultants.com