Vanaf oktober verplicht klimaatplan bij verschillende VLAIO subsidieprogramma’s

Voor verschillende VLAIO subsidieprogramma’s zal vanaf 1 oktober 2022 een klimaatplan toegevoegd moeten worden bij de aanvraag wanneer de aanvrager een grote onderneming of een energie-intensieve onderneming is.

Wat moet er in dit klimaatplan staan?

Een klimaatplan moet de aanpak van de aanvragende onderneming beschrijven richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030). VLAIO zal vanaf september templates beschikbaar stellen voor het opstellen van dergelijk klimaatplan.

Wanneer moet een klimaatplan toegevoegd worden?

Het bijvoegen van een klimaatplan wordt een ontvankelijkheidscriterium voor volgende VLAIO steuninstrumenten:

  • Onderzoeksprojecten
  • Ontwikkelingsprojecten
  • Haalbaarheidsstudies
  • Baekelandmandaten
  • Innovatiemandaten Fase 2
  • Bedrijfspartners bij ICON projecten
  • Bedrijfspartners bij projecten die in het kader van een Speerpuntcluster worden ingediend

Deze verplichting zal gelden wanneer de (mede)aanvrager:

  • Een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie.

OF

  • Een energie-intensieve onderneming is, d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Overgangsperiode en uitzonderingen

Als overgangsmaatregel mag voor steunaanvragen in de periode van 1/10/2022 t.e.m. 31/12/2022 het klimaatplan tot uiterlijk 1/1/2023 ingediend worden, of kan de aanvrager voor de betrokken vestiging tot uiterlijk 1/1/2023 toetreden tot een energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de periode 2023-2026.

Een specifieke aanpak geldt voor aanvragers die tot een EBO zijn toegetreden voor de betrokken vestiging (enkel mogelijk voor vestigingen met een finaal energieverbruik van meer dan 0,1 PJ). Als de aanvrager is toegetreden tot de EBO-VER, dan volstaat de klimaatroadmap die moet worden ingediend bij het Verificatiebureau als klimaatplan voor VLAIO. Bij het toetreden tot de EBO voor een niet-VER bedrijf dient het klimaatplan uiterlijk op 31/12/2024 bij VLAIO ingediend te worden.

Een geactualiseerd klimaatplan is niet nodig wanneer de aanvrager in het bezit is van een door VLAIO aanvaard klimaatplan van minder dan 4 jaar oud (indieningsdatum vorig klimaatplan).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze experten.