Belastingplannen en de innovatiebox: let op!

Het jaareinde nadert en de belastingwijzigingen voor 2022 worden steeds duidelijker. Er wordt veel geschreven over het lage vennootschapsbelastingtarief (‘tariefopstapje’) en het benutten ervan. Dit artikel gaat in op het tariefopstapje en de gevolgen voor de innovatiebox. 

Over het tariefopstapje en de innovatiebox

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) met een tarief van 15% wordt per 1 januari 2022 waarschijnlijk verlengd van 245.000 euro naar 395.000 euro. Daarboven is het voorgestelde VPB-tarief 25,8%. Om de eerste schijf van de vennootschapsbelasting, het zogenoemde tariefopstapje, optimaal te benutten worden allerlei eindejaarstips gegeven. Hierbij worden echter vaak de gevolgen voor de innovatiebox vergeten.

Verbreken fiscale eenheid? Dan opletten!

Als voor het optimaal benutten van het tariefopstapje de fiscale eenheid VPB wordt verbroken, let dan ook op de gevolgen voor uw innovatiebox. De voordelen van de innovatiebox zijn namelijk aanzienlijk, omdat over de winst die voortkomt uit uw innovatie, het lage VPB-tarief van 9% geldt. Voor het toepassen van de innovatiebox geldt een aantal belangrijke eisen:

  • U kunt gebruik maken van de innovatiebox als uw bedrijf zelf beschikt over een innovatief bedrijfsmiddel, een zogenoemd ’immaterieel activum’.
  • Dit immaterieel activum moet zijn ontstaan uit uw eigen innovatieve activiteiten waarvoor WBSO is aangevraagd.
  • Dit immaterieel activum moet ook door uzelf zijn voortgebracht (dus niet aangekocht).
  • U bent zelf de eigenaar van het immaterieel activum.

Omdat de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting als één belastingplichtige wordt gezien, worden deze eisen op het niveau van de fiscale eenheid getoetst. Een tweetal voorbeelden: in de praktijk komt het veelvuldig voor dat binnen een groep één entiteit eigenaar is van het IP (Intellectual Property) en een andere entiteit de innovatieve activiteiten verricht en dus WBSO aanvraagt. Een ander voorbeeld uit de praktijk is dat binnen een groep één entiteit de innovatieve activiteiten verricht, een andere entiteit de productie verzorgt en nog een andere entiteit verantwoordelijk is voor de verkoop. Omdat in deze voorbeelden alle entiteiten onderdeel zijn van één fiscale eenheid, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de innovatiebox.

Als echter – om het tariefopstapje te gebruiken – de fiscale eenheid wordt verbroken, is het in hierboven genoemde voorbeelden niet meer mogelijk om de innovatiebox toe te passen. De zelfstandige entiteiten zullen immers niet aan alle eisen voor de innovatiebox voldoen. Door het verbreken van de fiscale eenheid om het tariefopstapje te benutten, vervalt dus de innovatiebox met het lage VPB-tarief van 9%.

Daarnaast moet u ook opletten als de R&D-werkzaamheden door verschillende entiteiten binnen de fiscale eenheid worden verricht. Na het verbreken van de fiscale eenheid kan mogelijk sprake zijn van het uitbesteden van R&D-werkzaamheden aan verbonden entiteiten. Hierdoor kan de zogenoemde ‘nexusbreuk’ tot een korting op uw innovatiebox-voordeel leiden. Let dus op als u de bestaande fiscale eenheid gaat verbreken. Mogelijk vervalt hierdoor uw innovatiebox-voordeel.

Tot slot

Tot slot merken wij op, dat de demissionair staatssecretaris Vijlbrief heeft aangegeven onderzoek te gaan doen naar het inspelen op het tariefopstapje. Of uit dit onderzoek maatregelen zullen voortvloeien, is nu nog niet bekend.

Meer weten?

Overweegt u om de fiscale eenheid van uw bedrijf te verbreken, om gebruik te kunnen maken van het tariefopstapje van de vennootschapsbelasting? Onze fiscale experts kijken graag met u mee naar de gevolgen voor uw innovatiebox-voordeel. Belangstelling? Neem dan contact op met de innovatiebox-specialisten van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement