Plaats uw energiezuinige product op energielijst

Steeds meer bedrijven leveren nieuwe energiezuinige producten. Zij kunnen zulke producten laten plaatsen op de energielijst van de EIA-regeling. Ondernemers kunnen deze producten dan aanschaffen met een aantrekkelijke overheidssubsidie. Plaats uw energiezuinige product uiterlijk 31 augustus op de energielijst.

Hoe werkt de energielijst?

Nederlandse ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor inspanningen op het gebied van energie. Het gaat dan om investeringen in apparatuur die vermeld staat op de Energielijst (van de EIA-subsidie). Subsidieverstrekker RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, past deze ‘subsidielijst’ jaarlijks aan. Op dit moment is de nieuwe energielijst voor 2024 in voorbereiding.

Wat is de deadline voor aanmelding van een product?

Partijen kunnen voorstellen voor plaatsing van een product op de Energielijst 2024 van de EIA uiterlijk 31 augustus 2023 indienen. RVO adviseert overigens niet tot de deadline te wachten met het indienen van een voorstel – hoe meer tijd de Rijksdienst heeft voor de beoordeling en afstemming, hoe gunstiger.

Wie kunnen producten aanmelden?

Plaatsing van een product op de EIA- energielijst is interessant voor partijen die nieuwe energiebesparende producten op de markt zetten. Dat zijn vooral ontwikkelaars en fabrikanten/producenten, soms ook leveranciers en installateurs. Voor alle duidelijkheid: de verkoper van het betreffende product ontvangt zelf geen subsidie, die is immers bedoeld voor het aankopende bedrijf. Toch zijn de voordelen ook voor de verkoper erg aantrekkelijk. Bedrijven die producten ‘met een overheidssubsidie’ aanbieden, zijn voor afnemers natuurlijk extra interessant. En dat is goed voor de omzet van de verkopende partij, die hiermee tegelijkertijd zorgt voor een aantoonbaar ‘groen’ imago van zijn producten.

Voorwaarden bij de energielijst

Welke producten komen in aanmerking voor plaatsing op de lijst met subsidiabele investeringen? Het moet gaan om een product (machine/apparaat/installatie) dat in elk geval voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • levert een aantoonbaar energievoordeel op (ten opzichte van het gangbare, minder energiezuinige product)
 • het energievoordeel moet verder gaan dan wat momenteel wettelijk verplicht is.
 • moet gebaseerd zijn op een nieuwe innovatieve (of sterk verbeterde) techniek of technologie.
 • marktrijp of al verkrijgbaar zijn (maar het mag niet gangbaar zijn)
 • moet kunnen worden aangeboden door meer dan één partij, en mag niet beperkt zijn tot toepassing bij slechts één partij.

Zeer succesvolle subsidieregeling

De EIA mogen we beschouwen als een uiterst succesvol subsidie-instrument. Dat bleek ook uit het recente jaarverslag van de EIA-regeling over 2022. Te lezen valt dat Nederlandse bedrijven in 2022 gezamenlijk voor ruim 3,5 miljard euro aan energiebesparende investeringen hebben gemeld. In 2021 was dit nog 2,2 miljard euro. Erg populair waren bijvoorbeeld ledverlichtingssystemen voor duurzame verlichting van gebouwen, en technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen. Sinds enkele jaren let RVO bij de EIA niet alleen op energie maar ook op CO2-reductie. Dat biedt interessante mogelijkheden voor uiteenlopende sectoren, zoals de industrie, bouw, glastuinbouw en transportsector.

Wat kan PNO voor u doen?

Fabriceert of verkoopt uw bedrijf innovatieve producten op het gebied van duurzame energie, of energiebesparing? En wilt u deze aanmelden voor plaatsing op de energielijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- regeling in 2024? PNO verzorgt dit graag voor u!
Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement