Innovatiebox: vier WBSO-tips voor optimaal resultaat


Om als ondernemer maximaal te kunnen profiteren van de innovatiebox, is het van belang eerst een zo optimaal mogelijke WBSO aanvraag op te stellen. Vier WBSO-tips zorgen voor een optimale innovatiebox.

Innovatiebox beloont innovatiesucces

Om innovatie te stimuleren kent Nederland verschillende succesvolle fiscale instrumenten, zoals de WBSO en de innovatiebox. De WBSO beloont de innovatie-inspanning, terwijl de innovatiebox innovatiesucces beloont. Bij de innovatiebox wordt namelijk de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten belast met het bijzonder lage vennootschapsbelastingtarief van 7%. Voor een optimale innovatiebox-afspraak met de Belastingdienst is een optimale WBSO-aanvraag daarom essentieel. Het financiële voordeel van de innovatiebox is namelijk voor veel bedrijven groot.

Optimale innovatiebox: vier WBSO-tips

Gebruikmaken van de volgende vier WBSO-tips vergroot de kans op een optimaal innovatiebox-resultaat:

  • Optimaliseer het aantal WBSO-uren. De hoogte van de aangevraagde WBSO-uren bepaalt in grote mate de hoogte van de innovatiebox-afspraak. Een kritische blik op alle WBSO-uren die in de aanvraag mogen worden meegenomen, is daarom essentieel.
  • Voor kleine belastingplichtigen is de WBSO het enige toegangsticket tot de innovatiebox. Voor grotere belastingplichtigen is naast de WBSO ook nog een tweede toegangsticket, zoals een patent of programmatuur, vereist. Stem de inhoud van de WBSO-aanvraag af op de innovatiebox-afspraak:
    • Als een tweede toegangsticket, bijvoorbeeld een patent of programmatuur, aanwezig is, moet in de WBSO-aanvraag de koppeling blijken met dit tweede toegangsticket.
    • Als een WBSO-project ziet op een specifieke ontwikkeling maar breder kan worden toegepast, is het raadzaam dit in de projectomschrijving op te nemen. Hiermee kwalificeert een groter deel van de omzet voor de innovatiebox.
  • In de huidige innovatiebox-afspraken wordt het aggregatieniveau beschreven. Het aggregatieniveau houdt in op welk niveau wordt bepaald welk deel van de operationele winst kwalificeert voor de innovatiebox. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde innovatieve techniek, een innovatief product of een innovatieve productgroep zijn. Houd in de WBSO-aanvraag rekening met dit aggregatieniveau door de techniek, het product of de productgroep te noemen.
  • Alleen winst die voortkomt uit of samenhangt met een kwalificerend immaterieel vast actief dat in de WBSO is ontwikkeld, komt in aanmerking voor de innovatiebox. Let in de WBSO-aanvraag op de eisen van dit kwalificerend immaterieel vast actief.

Zorg voor optimale innovatiebox- én WBSO-aanvraag

Veel meer dan voorheen vraagt een optimale innovatiebox-aanvraag om maatwerk voor de WBSO-aanvraag. De subsidie- en fiscale innovatieadviseurs van PNO combineren fiscale kennis met technische kennis van uw onderneming om zo het grootste voordeel te realiseren. Wilt u meer weten over de optimalisatie van uw WBSO-aanvraag? In ons gratis WBSO adviesuur vertellen wij u of en hoe u optimaal kunt profiteren van de WBSO. Eerst wat meer lezen over de WBSO? Download dan ons WBSO-magazine. Of wilt u een innovatiebox-aanvraag indienen? Wij zetten onze expertise graag voor u in. Neem snel contact met ons op.