Verdubbeld budget voor Nederlandse innovaties met KIC

 

Bijna 5 miljard per jaar gaat ons land investeren in innovaties rondom het nieuwe topsectorenbeleid, zo blijkt uit het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant – KIC 2020-2023. Het nieuwe plan komt neer op een verdubbeling van het budget voor 2019.

Waarvoor staat het Kennis- en Innovatieconvenant?

Het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 bevat afspraken tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden over wat zij gaan bijdragen aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Die agenda’s bevatten de kansen en uitdagingen voor ons land op het gebied van Energietransitie & duurzaamheid; Landbouw, water & voedsel; Gezondheid & zorg; Veiligheid en de zogeheten sleuteltechnologieën. De invulling van de KIA’s gebeurt op basis van het nieuwe ‘missiegedreven’ innovatiebeleid.

Verdubbeling van het budget

Het geld voor het KIC komt slechts voor een deel van het Kabinet. Het gaat hier namelijk om gezamenlijke investeringen van alle betrokken partners (meer dan 2.200). Het totale investeringsbedrag van de KIC-partners komt neer op circa 4,9 miljard euro per jaar. Daarvan komt 2,85 miljard uit publieke middelen en 2,05 miljard van het bedrijfsleven. Het nieuwe totaalbedrag is zonder meer fors te noemen. Ter vergelijking: het KIC 2019 had een budget van ‘slechts’ 2,4 miljard euro. Met ingang van 2020 is dus zelfs sprake van een verdubbeling.

Groot draagvlak en meer partners

De hogere KIC-budgetten lijken er in ieder geval op te wijzen dat er een groot draagvlak is voor de nieuwe thematische missies van het innovatiebeleid. Bovendien hebben verschillende nieuwe partijen zich aangesloten als KIC-partners: nieuwe ministeries, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Focus op toepassing van nieuwe kennis

Opvallend bij het nieuwe KIC is de sterke nadruk op de regio, onder meer doordat er veel nieuwe partners zijn met een sterke ‘regionale oriëntatie’. Dat is goed nieuws voor bedrijven in het mkb. Belangrijk uitgangspunt is de wens om mkb’s actiever te betrekken in het totale ‘innovatie-ecosysteem’. Zo moeten mkb’s gemakkelijker toegang krijgen tot onderzoek dat zij kunnen toepassen in hun bedrijfspraktijk. Bijvoorbeeld voor nieuwe (of verbeterde) producten. Daarnaast krijgen ondernemers meer hulp bij het vinden van kennis, kapitaal en nieuwe markten.

Wat kan PNO voor u doen?

Uiteraard houdt PNO u op de hoogte van alle belangrijke nieuwe kansen die ontstaan in het kielzog van het KIC 2020-2023. Wilt u weten hoe uw bedrijf in aanmerking komt voor een subsidie binnen het nieuwe topsectorenbeleid? Of heeft u vragen over dit artikel? De top-teams van PNO helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-8381381 of via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement