Beleidsagenda’s voor top-innovaties 2020-2023 bekend

 

Deze maand verschenen de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Ze bevatten de uitgangspunten voor het Nederlandse innovatiebeleid voor het tijdvak 2020-2023.

Nieuw tijdperk voor innovatie

In 2020 start een nieuw tijdperk voor het Nederlandse topsectoren en innovatiebeleid. Met als belangrijke verandering: een ‘missiegedreven’ aanpak. Dit komt erop neer dat niet langer de verschillende topsectoren centraal staan (zoals eerdere jaren), maar dat er wordt uitgegaan van een aantal thema’s rondom grote maatschappelijke uitdagingen. Het gaat dan om:

 • Energietransitie en Duurzaamheid
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Gezondheid en Zorg
 • Veiligheid/Security
 • Sleuteltechnologieën (ondersteunend thema)
 • Maatschappelijk verdienvermogen (ondersteunend thema).

Met deze zes thema’s als nieuw vertrekpunt, wil het kabinet de komende jaren zorgen voor meer onderzoek en innovaties rondom actuele onderwerpen met een grote maatschappelijke relevantie. En met bovendien meer onderlinge samenhang en impact dan voorheen. De topsectoren blijven nauw betrokken, maar moeten een stuk regie inleveren en meer met elkaar gaan samenwerken.

Nieuwe missies voor 2020-2023

De eerste aftrap voor het nieuwe ‘missiegedreven’ innovatiebeleid werd gegeven in het voorjaar van 2019. Het kabinet presenteerde toen 25 ambitieuze missies als nieuwe koers voor het innovatiebeleid vanaf 2019. Deze uitgangspunt zijn nu nader uitgewerkt in de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). In oktober 2019 kwamen deze KIA’s gereed: zes in totaal, elk toegespitst op een eigen thema. Ze vormen de basis voor het nieuwe topsectoren- en innovatiebeleid in 2020-2023.

KIA’s voor innovatie en… inspiratie

Zoals te verwachten bevatten de gloednieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s vooral veel beleidsinformatie:

 • de geformuleerde ‘missies’ (met nadere uitwerkingen, ambities en doelen)
 • bijbehorende strategieën en meerjarenprogramma’s (MMIP’s)
 • aanzetten voor beleidsinstrumenten, subsidiethema’s en -prioriteiten.

Maar ook ondernemers vinden hierin een schat aan ideeën en waardevolle praktische tips:

 • de actuele stand van zaken rondom verschillende technologiegebieden
 • nieuwe ontwikkelingen, vraagstukken, marktbehoeften, kansen/bedreigingen
 • gewenste innovaties (met ideeën voor kansrijke nieuwe producten of onderzoek)
 • inspiratie voor nieuwe markten, niches, cross-overs en samenwerkingen.

Gevolgen voor innovaties en ‘innovators’

Het is nog even afwachten hoe effectief de nieuwe missiegedreven aanpak zal zijn. Duidelijk is wel dat het innovatiebeleid hierdoor flink wordt opgeschud. Dat biedt ruimte voor nieuwe ideeën en voor het loskomen van eerdere beperkingen en structuren. Bedrijven die zoeken naar inspiratie voor nieuwe innovaties kunnen in ieder geval nu al hun voordeel doen met de suggesties, tips en voorbeelden uit de Kennis- en Innovatieagenda’s. Over de verdere kansen zullen wij u nog regelmatig berichten. Binnenkort gaan we in deze Subsidieflits in op een belangrijke nieuwe KIA: ‘Energietransitie en Duurzaamheid’.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw bedrijf actief binnen een topsector als Energie, Chemie, HighTech, Logistiek, Water & Maritiem, Agri&Food, de Creatieve Industrie, of Life Sciences & Health? En heeft u vragen over het bovenstaande artikel? Of wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf, maar wilt u geen omvangrijke beleidsstukken lezen? PNO helpt u graag verder! Onze experts zijn een deskundige sparringspartner voor innovatieve ondernemers. Of het nu gaat om de techniek achter de innovatie of om de bijbehorende subsidies. Bel ons op 088-8381381 of stuur een bericht via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement