MKB-actieplan… wat merkt u ervan?

 

Op de kop af één jaar geleden werd in de zomer van 2018 het MKB-actieplan gepresenteerd: een vierjarenplan om het Nederlandse ondernemersklimaat voor mkb-bedrijven te verbeteren. Een mooi moment om de stand van zaken eens kritisch te bekijken. Met het oog op de hoge temperaturen wilden we dat niet doen via een droge beleidsevaluatie of voortgangsrapportage. In plaats daarvan kiezen we voor een luchtige ‘zomerse’ selectie van tips en opvallende nieuwtjes.

200 miljoen voor een frisse aanpak

Het MKB-actieplan heeft een verfrissende insteek. Het plan schenkt namelijk opvallend veel aandacht aan het ‘brede mkb’ (en dus niet alleen aan de kleine groep van innovatieve koplopers). Het idee daarachter is simpel: ook bedrijven die minder actief bezig zijn met innovatie moeten meedoen met de snelle ontwikkelingen van onze tijd. De overheid wil daarbij op verschillende manieren helpen. Met subsidies en fiscale steunmaatregelen, maar ook met nieuwe diensten, advies en regelgeving.

Het oorspronkelijke MKB-actieplan kreeg een budget mee van 200 miljoen euro voor het tijdvak 2018 tot en met 2021. Het plan legde vooral een fundering met veel eerste aanzetten. De grote vraag is: waar staan we nu, één jaar later? We maken een rondje langs de belangrijkste thema’s uit het plan. Daarbij schenken we vooral aandacht aan opvallende nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Betere toegang tot financiering

 • Financiering via Qredits. Voor kleine en jonge bedrijven is een banklening vaak erg lastig te krijgen. Speciaal voor hen is Qredits opgericht: deze instantie verstrekt nu al zo’n 300 overheidskredieten per maand (tot 250.000 euro) en geeft ondernemers daarnaast ook inhoudelijk advies en coaching.
 • Invest-NL. Dit wordt een nieuw loket dat onder leiding van Wouter Bos gaat zorgen voor een betere toegang tot financiering voor het mkb. Geen subsidies dus, maar risicokapitaal, financiering en garanties. Bijvoorbeeld voor meer ontwikkelcapaciteit of maatschappelijke investeringen.
 • Alternatieve financieringsvormen. De overheid wil meer aandacht voor alternatieve financieringsvormen (zoals crowdfunding). Dit gebeurt vanuit het platform van Stichting MKB Financiering, met onder meer een gedragscode voor alternatieve financiers en een ‘verwijstool’ voor ondernemers.
 • het Seed Capital programma start in oktober al een nieuwe ronde voor investeerders die een fonds willen starten om daarmee te investeren in klimaat- en energie-startup’s (budget: 20 miljoen euro). PNO kan desgewenst bemiddelen tussen technostarters en de diverse seed-fondsen die in ons land actief zijn.

Menselijk kapitaal: personeel en onderwijs

 • Subsidie Praktijkleren. Dit is een populaire subsidie voor ondernemers die als erkend leerbedrijf een bbl’er begeleiden. Er zijn in ons land ongeveer 120.000 bbl-studenten, die inzetbaar zijn als bijvoorbeeld monteur, lasser of verpleegkundige. De subsidieregeling is een succes en wordt daarom voortgezet tot 2023.
 • Loondoorbetaling bij ziekte. Deze loondoorbetaling is voor veel ondernemers een groot probleem. Daarom komt er een tegemoetkoming voor die doorbetalingskosten. De regeling start in januari 2020 en krijgt een budget van 450 miljoen euro. Vooral kleine werkgevers moeten ervan gaan profiteren.

Digitalisering: smart industry en het brede mkb

 • Smart Industrie Hubs. Dit zijn vijf regionale loketten die mkb’s in de maakindustrie helpen bij het slim ‘digitaliseren’ van hun productie, processen, administratie en communicatie. Dit gebeurt in samenwerking met regionale partners als fieldlabs en kennisinstellingen.
 • Fieldlabs Smart Industrie. Dit zijn praktijkomgevingen waar specifieke Smart Industry oplossingen worden ontwikkeld en getest. Er zijn op dit moment 41 fieldlabs waar maakbedrijven terecht kunnen voor vragen, testen, experimenten en demonstraties. PNO kan helpen bij het aanvragen van subsidie zoals een smart hub voucher.
 • MKB Werkplaatsen Digitalisering. Deze werkplaatsen gaan het ‘brede mkb’ helpen bij het maken van een digitaliseringsslag (bijvoorbeeld rondom marketing/sales, cyberveiligheid, automatisering, big data of artificial intelligence). Dit najaar starten de eerste werkplaatsen in Groningen, ’s-Hertogenbosch en Heerlen. Andere regio’s volgen nog; in 2020 moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van deze MKB Werkplaatsen.

Toepassing van innovatie in MKB-actieplan

 • Innovatie-instrumenten. Hierbij gaat het over de zeer populaire MIT-subsidie (waarover wij onze lezers regelmatig berichten). Maar ook andere regelingen worden de komende tijd geïntensiveerd, zoals de Innovatiekrediet-regeling (voor technische en klinische ontwikkeling) en het SBIR-programma (met subsidie voor bedrijven die inschrijven op overheidsopdrachten).
 • TechLeap.NL. Dit nieuwe kennis- en expertisecentrum gaat start-ups en scale-ups ondersteunen, onder meer via een ‘groeiprogramma’ dat kansrijke groeiers helpt om sneller op te schalen en te internationaliseren. TechLeap.NL moet nog voor eind 2019 van start gaan (als vervolg op StartUpDelta). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hiervoor 65 miljoen euro extra beschikbaar tot eind 2023.
 • Programma MKB deals. Dit wordt een nieuw programma rondom regionale initiatieven die het mkb gaan helpen bij hun groei- en innovatieplannen. De nadruk zal liggen op kennisdeling en gezamenlijke aanpakken voor het brede mkb. Steden en regio’s helpen ook mee. Meer details volgen later. Het programma start najaar 2019, en krijgt een budget mee van 5,4 miljoen euro tot eind 2021.

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt u meer weten over de beschreven mogelijkheden van het MKB-actieplan? De subsidie-experts van PNO houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Via onze website en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van nieuwe subsidiekansen. En wij helpen u graag verder! Heeft u vragen of wilt u uw innovatieplannen met ons bespreken? Bel 088-8381381 of gebruik het formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement