Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal start in januari

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Werkgevers, scholen en andere organisaties kunnen in januari en februari 2022 weer subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij vaak niet zelfstandig meedoen in de samenleving.

Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS, is in het leven geroepen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het programma verstrekt subsidie aan werkgevers die hun laaggeletterde werknemers scholing willen aanbieden op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit is vooral interessant voor sectoren met veel laagopgeleide werknemers die afkomstig zijn uit andere landen – denk aan de bouw en de (glas)tuinbouw.

Daarnaast kunnen ook scholen, bibliotheken en andere instellingen subsidie krijgen vanuit Tel mee met Taal. Die subsidie vergoedt dan de kosten van activiteiten voor laaggeletterde ouders. Te denken valt aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

Welke bedragen zijn beschikbaar?

De Tel mee met Taal-subsidie vergoedt 67% als het gaat om scholing van werknemers en activiteiten voor ouders. Betreft het praktijkgerichte experimenten, bijvoorbeeld om laaggeletterden beter te bereiken en te motiveren voor een opleidingstraject, dan is de vergoeding 80%. Per subsidieaanvraag geldt een maximumbedrag van 125.000 euro. Ook per cursist gelden maximumbedragen: bij werknemers is dat 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Voor scholing van laaggeletterde werknemers is in 2022 een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro beschikbaar. Gaat het om activiteiten voor ouders, dan is het budget 1,3 miljoen euro. Voor praktijkgerichte experimenten is nog eens een bedrag van 625.000 euro gereserveerd.

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het mogelijk om voor Tel mee met Taal een subsidieaanvraag in te dienen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de regeling uit. Let op: bij overschrijding van het subsidieplafond wordt via een loting bepaald wie subsidie krijgt en wie niet.

Is er nog iets gewijzigd in de regeling?

Heeft u al eerder gebruik gemaakt van deze subsidieregeling, dan is het goed om te weten dat er voor 2022 enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Tot nu toe mocht een opleidingstraject voor rekenen of digitale vaardigheden alleen worden aangevraagd als er ook sprake was van lage taalvaardigheden. Deze ‘koppeling’ wordt per 1 januari 2022 losgelaten.
  • Aanvragen voor praktijkgerichte experimenten mochten in 2021 (ook) gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het cursusaanbod. Per 1 januari 2022 is dit geschrapt, er kunnen alleen nog aanvragen worden ingediend die gericht zijn op het bereiken, motiveren en doorgeleiden van potentiële cursisten.

Meer weten?

Wilt u als werkgever uw laaggeletterde werknemers scholing aanbieden en zoekt u naar mogelijkheden om dit gesubsidieerd te krijgen? PNO kan u helpen bij het opstellen en indienen van uw subsidieaanvraag voor Tel mee met Taal. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement