NL Leert Door met inzet van scholing

 

Er moet een ruimer aanbod komen van arbeidsmarkt-relevante scholingstrajecten, zo vindt het kabinet. Om daarvoor te zorgen start binnenkort een nieuwe subsidie voor opleiders: ‘NL Leert Door met inzet van scholing’ (of NLLD-S).

NL Leert Door… straks óók voor online scholing!

NL Leert Door is een paraplu-benaming voor meerdere subsidies. Het eerste subsidieonderdeel ging over ‘personeelsontwikkeling’ en bestond uit subsidies die aangevraagd konden worden door loopbaanadviseurs. Zij deden dat in grote aantallen, zodat het onderdeel al snel moest worden gesloten voor nieuwe aanmeldingen. En binnenkort start een nieuw, tweede subsidieonderdeel: ‘NL Leert Door met inzet van scholing’ (NLLD-S). Hieronder leggen we uit waar die nieuwe subsidie precies voor is bedoeld.

Welke partijen kunnen deze subsidie aanvragen?

De nieuwe subsidie is niet bedoeld voor werkgevers (die hun eigen personeel bijvoorbeeld een cursus of training willen laten volgen). De subsidie kan alleen worden aangevraagd door opleiders, opleiderscollectieven en samenwerkingsverbanden. Zij kunnen de subsidie aanvragen voor het aanbieden van (online) scholingstrajecten. Ter verduidelijking:

 • Opleiders zijn partijen die zich beroepsmatig bezig houden met het geven van scholing.
 • Een opleiderscollectief is een samenwerking tussen meerdere (bijvoorbeeld wat kleinere) opleiders.
 • Met samenwerkingsverbanden wordt hier specifiek gedoeld op samenwerkingen tussen opleiders met andere sterke partners (vooral brancheorganisaties, O&O-fondsen, en werkgevers- of werknemersverenigingen).

Belangstellenden kunnen het beschikbare (gratis) scholingsaanbod te zijner tijd vinden op www.hoewerktnederland.nl.

Waarvoor kan de subsidie worden aangevraagd?

Met de nieuwe subsidieregeling wil de overheid zorgen voor een ruim aanbod van (kosteloos te volgen) arbeidsmarktrelevante scholingstrajecten. Zo’n traject moet in elk geval voldoen aan de volgende punten:

 • de scholing is erop gericht om de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt te verbeteren
 • de scholing bestaat uit het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de deelnemers
 • de scholing wordt de deelnemers kosteloos aangeboden door de opleider(s)
 • de scholingsperiode valt binnen het tijdvak 1 oktober 2020 en 31 juli 2021.

Doelgroepen en mogelijke scholingsvormen

De scholingstrajecten die vallen binnen deze subsidie kunnen gericht zijn op verschillende doelgroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo kan de scholing werkzoekenden helpen bij het weer verkrijgen van een baan, of werkenden helpen bij het zetten van een nieuwe loopbaanstap. Veel nadruk ligt op scholingstrajecten voor groepen die extra hard worden geraakt door de huidige coronacrisis (zoals bedrijven met minder werk en banenverlies, zzp-ers en flexwerkers). Om dezelfde reden is er nu vooral aandacht voor online scholing. Fysiek onderwijs is echter niet bij voorbaat uitgesloten (dit moet natuurlijk wel voldoen aan de RIVM-veiligheidsregels).

De subsidie is bedoeld voor drie soorten scholing:

 • A – laagdrempelige trainingen van korte duur (door middel van leerpakketten en abonnementen)
 • B – meer intensieve scholing, gericht op het (verder) ontwikkelen van vaardigheden
 • C – omvangrijke scholing (verbeteren vakkennis, bijvoorbeeld gericht op omscholing of ander werk, EVC-trajecten).

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie hangt af van drie factoren: wie biedt de scholing aan, om welk type scholing gaat het, en hoeveel deelnemers ronden de scholing met succes af. Meer concreet:

 • Opleiders (en opleiderscollectieven) kunnen alleen subsidie aanvragen voor scholingstype A en B. Hun subsidie bestaat uit een vast bedrag per deelnemer aan een afgerond scholingstraject (150 euro bij categorie A, en 500 euro bij B). Dit kan oplopen tot ten hoogste 1,5 miljoen euro subsidie (voor circa 4.000 scholingstrajecten).
 • Samenwerkingsverbanden kunnen alleen subsidie aanvragen voor scholingstype C. Het gaat daarbij om meer omvangrijke scholingstrajecten. Bijvoorbeeld omscholing ten behoeve van sectoren met grote tekorten aan geschikt personeel (zoals de zorg). Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag (1.000 euro) per deelnemer aan een afgerond scholingstraject, tot een subsidietotaal van maximaal 2 miljoen euro (2.000 scholingstrajecten).

Tips voor aanvragers

De subsidieregeling ‘NL Leert Door met inzet van scholing’ gaat dit najaar van start. Het indienen van subsidieaanvragen zal slechts korte tijd mogelijk zijn. Belangstellenden wordt daarom geadviseerd om tijdig te beginnen met de voorbereidingen van hun aanvraag. Enkele belangrijke handreikingen:

 • Opleiders en opleiderscollectieven kunnen subsidieaanvragen indienen van 1 tot en met 15 oktober 2020. Samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen van 2 tot en met 16 november 2020.
 • Laat u niet leiden door de bovengenoemde einddatums: ingediende subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (en het budget kan dus al voortijdig uitgeput zijn).
 • Let op: de subsidieregeling mikt op omvangrijke trajecten. Zo geldt een harde ondergrens van minimaal 750 (soms zelfs minimaal 1.500) scholingstrajecten per subsidieaanvraag!
 • Voor kleinere opleiders is het participeren in een samenwerkingsverband/-collectief evident.

Bent u betrokken bij een dergelijk samenwerkingsverband, en/of voldoet u aan het minimum-aantal scholingstrajecten? Neem dan snel contact met ons op!

Meer weten?

De experts van PNO Consultants ondersteunen u graag bij het aanvragen van deze subsidie! Ook brancheorganisaties en sectorfondsen zijn wij graag van dienst! Leg ons uw plannen voor en wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement