Overheid kijkt vooruit met rapport over innovatieve samenleving

 

Op 20 april stuurde minister Hoekstra als onderdeel van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen het rapport BMH9 Innovatieve samenleving naar de kamer. In dit rapport worden meerdere beleidsopties besproken om de innovatieve samenleving te versterken. Het is bemoedigend om, midden in de corona-crisistijd, weer wat verder vooruit te kijken.

Onderzoek en innovatie: lange termijn

“Onderzoek en innovatie zijn in belangrijke mate bepalend voor de Nederlandse welvaartsgroei.” Deze zin komt uit het rapport ‘Brede Maatschappelijke Heroverweging Innovatieve Samenleving’, dat onderdeel uitmaakt van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Het rapport komt met verschillende beleidsscenario’s waarmee innovatie kan worden bevorderd. Deze scenario’s zijn bedoeld om de politiek te helpen om in de toekomst – een volgende kabinetsperiode – afgewogen besluiten te nemen.

Belang onderzoek en innovatie onderstreept

Als het gaat om onderzoek en innovatie haalt het rapport nog eens de sterke positie van Nederland aan, onder andere door te wijzen op het European Innovation Scoreboard, waarin Nederland wordt aangemerkt als ‘innovatieleider’. Tegelijkertijd geeft het ook een waarschuwing af: een aantal belangrijke trends kunnen zonder onderzoek en innovatie een remmende werking hebben op de maatschappelijke en economische vooruitgang van Nederland:

 • afname arbeidsproductiviteit door vergrijzing
 • urgente maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie, veiligheid en duurder wordende zorg
 • toenemende digitalisering
 • toenemende internationale samenwerking
 • veranderende geopolitieke context
 • de hoogte van de R&D-investeringen ten opzichte van het buitenland.

Dat onderzoek en innovatie cruciaal zijn om voorop te blijven lopen wordt nog eens extra onderstreept door het feit dat “internationale organisaties al jaren adviseren dat vooral gerichte investeringen in kennis en innovatie nodig zijn”.

Vertrouwen in de toekomst met innovatieve samenleving

Dit rapport BMH9 is een van de rapporten die, in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, zijn opgesteld rondom zestien maatschappelijke terreinen. Het dient als een aanzet voor het inrichten van toekomstig beleid om de innovatieve samenleving te versterken. Het is uiteindelijk aan de politiek om uit deze opties keuzes te maken en nieuw beleid te formuleren. Het rapport, en het moment waarop het verschijnt, is bemoedigend voor het innovatieve bedrijfsleven in Nederland. Het geeft aan dat onderzoek en innovatie belangrijke instrumenten zijn voor succes op lange termijn, en dat de overheid dit (ook nu) onderschrijft. Het rapport kijkt ver vooruit, en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Zeker, veel bedrijven zijn hard getroffen door de coronacrisis, en maken gebruik van de corona steunmaatregelen die de overheid in het leven heeft geroepen. Maar die maatregelen zijn bedoeld voor een crisis die hopelijk op zijn retour is. Hoe eerder de blik weer naar voren kan worden gericht, hoe sneller weer kan worden begonnen met bouwen aan een gezonde toekomst.

Contact

Heeft u een vraag over innovatie of over een van de corona steunmaatregelen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement