PNO inspireert bij Design Thinking Summit in Amsterdam

Onze expert Lieke Gerris was gisteren bij de Design Thinking Summit in Amsterdam om daar de waarde te presenteren van data in gesubsidieerde projecten. De reacties waren positief: vele aanwezigen voelden zich geïnspireerd, meldden ze. “Wat ik mooi vind, is dat alle aanwezige grote bedrijven design thinking heel graag willen,” zegt Lieke. Ze deelt ook enkele ‘lessons learned’ van andere sprekers.

Verrijken van een design thinking innovatieproces

Tijdens haar presentatie sprak Lieke Gerris onder meer over een van de paradepaardjes van PNO, het UTILE project. Met behulp van het project bewees ze dat het tijdens de Develop-fase van design thinking mogelijk is om Europese onderzoeksdata te gebruiken om te voorkomen dat een project het wiel opnieuw uitvindt. Goede intelligence helpt om geïnformeerd beslissingen te nemen. “Als je het goed wilt doen, heb je de juiste mindset nodig, het juiste team, en moet je er tijd in willen investeren,” zegt Lieke.

‘Lessons learned’ tijdens de summit

Wat waren interessante takeaways van de Design Thinking Summit? Een aantal dingen die Lieke oppikte van andere sprekers tijdens de dag:

  • Scott Wisler, Director Systems Integration / Systems Integration bij Dresser-Rand (Siemens): “If you are plowing in a concrete parking lot, the seeds you will sow there will never grow.” Samenwerking is het sleutelwoord. Je moet praten en samenwerken met de juiste mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Maar hoe die te vinden en te benaderen? Het is belangrijk om mensen te willen kennen, zowel klanten als samenwerkingspartners. Innovatie vereist een bijna antropologische mindset om een netwerk te vinden en onderhouden.
  • Michal Dunaj, Director Strategic Portfolio & EU Operations bij Telekom Innovation Laboratories, grapte dat als iemand echt disruptief wil innoveren, hij of zij niet aan design thinking moet doen of een consultant inhuren, maar een hobby nemen als goochelaar, amateurtoneelspeler of danser.
  • Julija Voitiekute, Innovation Portfolio Manager bij Maersk, gelooft dat een innovatieproces gevormd kan worden door werknemers een schets te laten maken van een organisatiestructuur; en dat we over het algemeen meer moeten tekenen en minder moeten schrijven.
  • Peter van Sabben, CEO & Co-founder Growth Tribe, zei dat 80% van CEO’s vindt dat AI belangrijk is voor de strategie van het bedrijf en een competitief voordeel oplevert, maar slechts 30% ook heeft nagedacht over hoe dit toe te passen in de organisatie.
  • In een case study van Orange over ‘innovation, entrepeneurship and startups incubation’ benadrukt het bedrijf het belang van een goed businessmodel en een coöperatieve mindset voor open innovation. Het hele bedrijf moet mee willen doen en ideeën willen delen, en een bedrijf moet willen samenwerken met de buitenwereld – dus ook zijn eigen ervaringen willen delen. Omdat cultuurverschillen bij samenwerking voor problemen kunnen zorgen, ontwikkelde Orange een software-platform waarop deelnemers data en ervaringen kunnen delen.

Lieke Gerris deels PNO learnings uit het UTILE project tijdens het Design Thinking Summit in Amsterdam.

Over PNO’s design thinking approach

De door PNO Consultants ontwikkelde werkwijze verrijkt de traditionele 4D-methode: Discover, Define, Develop, Deliver. Hoewel bedrijven steeds meer ‘vanuit de klant’ innoveren, maken ze in hoofdzaak gebruik van vergelijkbare methoden: in de zogenaamde Discover-fase worden klanten geinterviewd en marktrapporten worden bekeken. Dit resulteert weliswaar een redelijke kijk op de actuele problemen en wensen in markten, maar zegt nog niet alles over de behoeften, problemen en oplossingen in het licht van huidige en toekomstige trends. PNO gebruikt intelligence om korte en langere termijn innovatie trends in beeld te brengen (discover) en te integreren in de analyse van klant en markt behoeften (Define), hoe nieuwe externe stakeholders kunnen worden betrokken bij de technologische ontwikkeling (Develop), en te zorgen voor de noodzakelijke funding om de innovaties te realiseren (Deliver). Door deze stappen te koppelen aan intelligence gebaseerd op onbenutte bronnen neemt de impact van design thinking soms zelfs exponentieel toe.

Over de Design Thinking Summit

Het Design Thinking summit, dat onder andere door PNO Consultants wordt gesponsord, is een toonaangevend evenement in de innovatiewereld.

Lieke gebruikte het UTILE project om te bewijzen dat goede intelligence tijdens de development fase helpt bij het maken van onderbouwde beslissingen.

Meer weten? Neem gerust contact op met Lieke Gerris of een van onze andere innovatie-experts.