SDE subsidie voor Chemelot biogasfabriek

Op 12 maart 2019 start weer een aanvraagronde van de SDE, de populaire Subsidie voor Duurzame Energieproductie (ookwel: SDE+). In de aanloop naar de nieuwe ronde staan we stil bij een mooi SDE-project: de realisatie van een grote biogasinstallatie op het chemiepark Chemelot in Geleen.

Verduurzaming intensieve veehouderij

De nieuwe fabriek in Geleen is niet zomaar een project: het gaat om de grootste biogasinstallatie van Nederland, die een plaats krijgt op het chemiepark Chemelot (het voormalige DSM-terrein). Het is de bedoeling dat de fabriek jaarlijks 700.000 ton drijfmest inzamelt en verwerkt tot biogas. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen, het duurzamer maken van de intensieve veehouderij, en voor het wegwerken van het mestoverschot. Voor de beste resultaten moet de ingezamelde mest zo vers mogelijk worden verwerkt, want dan is de uitstoot van methaan en ammoniak het kleinst, en de opbrengst aan biogas maximaal. De mest komt van veehouderijen uit Brabant en Limburg. Die ligging is overigens perfect, want Limburg en Oost-Brabant zijn regio’s met de hoogste varkensdichtheid van heel Europa!

Biogas en kunstmest

Het nieuwe project biedt nog meer voordelen. Het grootste deel van het opgewekte biogas (60 miljoen m3 per jaar) gaat namelijk naar de industrie op Chemelot. Die gebruikt het groene gas als vervanging voor het traditionele aardgas dat nodig is voor haar productieprocessen. Ook de restwarmte die daarbij vrijkomt wordt slim gebruikt: voor het drogen van digestaat en de productie van organische kunstmestkorrels. Zo kan 4,5 miljoen kilo fosfaat per jaar worden verwerkt tot bruikbare droge mest voor exportlanden, en jaarlijks 2 miljoen kilo stikstof tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

SDE Subsidie

De biogasinstallatie wordt in de loop van 2019 verder ontwikkeld door Zitta®Biogas Chemelot. Het zal duidelijk zijn dat het project de nodige voorbereidingen heeft gevergd, met name door de schaalgrootte en de complexe integrale aanpak. Om de plannen ook echt te kunnen realiseren was het verkrijgen van de SDE-subsidie een belangrijke voorwaarde. Vanuit de SDE-regeling wordt nu twaalf jaar lang een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten gesubsidieerd.

In de zomer van 2018 werd PNO Consultants bij het project betrokken. PNO heeft de indiening van de SDE+-aanvraag begeleid. De rol van PNO was het duidelijk formuleren van de samenwerkingen en aantonen dat het project financieel en organisatorisch haalbaar is. Dit is van belang om de subsidieverstrekker (RVO) te overtuigen dat het project ook daadwerkelijk zijn doorgang zou kunnen vinden op het moment dat er SDE+ zou worden toegekend.

Heeft u zelf ook plannen of investeringsprojecten op het gebied van energie en milieu?

Het energieteam van PNO is jaarlijks betrokken bij honderden succesvolle subsidieaanvragen. Zij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de sterke punten van uw plannen, de bijbehorende subsidiemogelijkheden en bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Neem contact met ons op via 088-8381381 of laat een berichtje achter via dit formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement