SIDN-fonds zoekt slimme ideeën voor inzet kunstmatige intelligentie

Het SIDN-fonds opent weer een nieuwe subsidie-aanvraagronde in juli. Ideeën voor internettoepassingen die slim gebruik maken van kunstmatige intelligentie, komen voor subsidie in aanmerking.

SIDN-fonds: nieuwe internettoepassingen voor artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds belangrijker in ons dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan de slimme algoritmes van Facebook. Of aan de virtuele ‘assistenten’ van de online diensten van Alexa, Google Now of Siri. Met AI-technologie kan ons leven makkelijker en ons werk efficiënter worden gemaakt. AI kan zorgen voor slimme, zelflerende systemen, ons gedrag analyseren en voorspellingen doen. Maar… er moet óók aandacht zijn voor andere aspecten, vindt het SIDN-fonds. Bijvoorbeeld voor de ethische kanten, de menselijke maat, voor toepassingen waar de samenleving om vraagt, of specifieke kwetsbare doelgroepen.

Wat doet het SIDN-fonds?

Het SIDN-fonds steunt innovatieve projecten op het raakvlak van internettechnologie en samenleving. Vrijwel doorlopend is het fonds op zoek naar vernieuwende projectideeën voor internetprojecten met een duidelijke maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg, veiligheid of duurzaamheid. De beste projectideeën kunnen nader worden uitgewerkt met een subsidie die kan oplopen tot 10.000 euro. Bij doorontwikkeling of opschaling van beproefde ideeën kunnen de bedragen zelfs oplopen tot 75.000 euro.

SIDN-fonds 2018: Jaarthema ‘Responsible Artificial Intelligence’

In 2018 zijn er bijzondere kansen voor projectideeën rondom ‘Responsible Artificial Intelligence’. Het gaat daarbij om het inzetten van kunstmatige intelligentie (zoals slimme algoritmen) voor online-toepassingen met een maatschappelijke meerwaarde. Bovendien moet dat ‘responsible’ gebeuren, dat wil zeggen op een verantwoorde en verantwoordelijke wijze.

Hier volgen – ter illustratie – een aantal projectvoorstellen die eerder subsidie kregen:

  • een opvoedrobot voor ouders met een licht verstandelijke beperking (via live internet)
  • onderzoek naar de inzet van AI ‘in de spreekkamer’ (voor patiënten/zorgverleners)
  • een online tool waarmee journalisten informatie kunnen filteren uit databases
  • een online app om kinderen te screenen op scoliose (wervelkolom-vergroeiing)
  • een open source muziek-tool voor een online community voor muziekmakers

Belangrijkste voorwaarden SIDN-fonds

Het voorleggen van een projectidee bij het SIDN-fonds kan in principe door iedereen. Dit zijn in het kort de belangrijkste voorwaarden:

  • Het moet gaan om een projectidee voor een nieuw digitaal product (of dienst).
  • Het heeft betrekking op internet, internettechnologie of internetgebruik.
  • Het is veelbelovend en vernieuwend qua ICT-techniek of ’toepassing in een nieuwe context’.
  • Het heeft een duidelijk algemeen belang (‘maatschappelijke impact’).

Meer weten over SIDN?