Subsidie-impuls voor aanpak woningtekort

Nederland kampt al jarenlang met een fors tekort aan betaalbare woningen. Gemeenten kunnen dat probleem aanpakken met financiële ondersteuning vanuit de woningbouwimpuls. Binnenkort start een nieuwe (zesde) aanvraagronde. Met een subsidiebudget van 300 miljoen euro, en met versoepelde voorwaarden voor kleinere projecten.

Woningbouwimpuls aanvragen: wie/wanneer?

Het tekort aan betaalbare woningen is al jaren een knellend probleem in ons land. Daarom is in 2020 de woningbouwimpuls (Wbi) in het leven geroepen: een subsidie die gemeenten helpt bij het sneller bouwen van betaalbare woningen. De regeling werkt met officiële aanvraagrondes (’tranches’). Inmiddels zijn er al vijf rondes geweest; de meest recente sloot eind maart. Belangstellenden vinden de resultaten van alle rondes in dit overzicht.

Binnenkort start een gloednieuwe, zesde aanvraagronde van de woningbouwimpuls. Met een subsidiebudget van 300 miljoen euro. Aanvragen kan van 18 december 2023 tot en met 12 februari 2024. Een recente versoepeling van de voorwaarden maakt de ronde extra aantrekkelijk voor kleinere woningbouwprojecten.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

De woningbouwimpuls is bedoeld voor gemeentelijke woningbouwprojecten. Bij de uitvoering mag de gemeente samenwerken met derden (zoals een woningcorporatie of een andere gemeente), maar het aanvragen van de subsidie kan alleen door de gemeente zelf.

Belangrijkste voorwaarde: het moet gaan om de bouw van minimaal 200 woningen. Dit is een belangrijke verruiming ten opzichte van eerdere rondes: toen gold een minimale projectomvang van 500 woningen (met uitzonderingen voor kleine gemeenten). De nieuwe ondergrens van 200 geldt nu nadrukkelijk dus voor alle gemeenten!

Enkele andere belangrijke subsidievoorwaarden:

  • De nieuwe woningen moeten worden gebouwd in een kwalitatief goede leefomgeving, en binnen een afgebakend projectgebied (dat gebied mag eventueel de gemeentegrenzen overschrijden).
  • Minstens 50% van de woningen moet vallen in de categorie ‘betaalbaar’. Dat wil zeggen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, of koopwoningen tot 390.000 euro.
  • Qua timing: een project mag nog niet zijn begonnen. De woningbouw moet kunnen starten binnen drie kalenderjaren.
  • Bij het woningbouwproject moet sprake zijn van een publiek financieel tekort of onrendabele top (zie ook volgende paragraaf).

Onrendabele top / hoeveel subsidie?

Het aanvragen van een Wbi-subsidie kan alleen voor woningbouwprojecten met een aantoonbaar ‘publiek financieel tekort’. Daarmee wordt gedoeld op een tekort dat wordt veroorzaakt door bepaalde bijkomende noodzakelijke kosten bij de woningbouw. Concreet kan het dan gaan om uitgaven voor bereikbaarheid/infrastructuur (zoals wegen of bruggen), bodemsanering, stikstof-reductie (in Natura 2000-gebieden), verplaatsing van hinder-veroorzakende activiteiten, of het inrichten van de openbare ruimte.

De subsidie vergoedt maximaal 50% van dat tekort. Minstens 50% moet worden betaald door de betrokken gemeente zelf (eventueel samen met andere overheden, zoals de provincie, een waterschap of een andere gemeente).

Verder van belang

De woningbouwimpuls werkt volgens het ‘tenderprincipe’: na de deadline van 14 februari 2024 worden alle aanvragen onderling vergeleken, en alleen de best scorende projecten krijgen subsidie. Het beoordelen van projecten gebeurt op basis van vier hoofdcriteria: Noodzaak, Effectiviteit, Efficiëntie en Urgentie-score. Ook dat laatste criterium is recent aangepast. Onze subsidie-experts kunnen u er meer over vertellen. En natuurlijk helpen zij graag bij het opstellen van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op de subsidievoorwaarden en alle beoordelingscriteria.

Wat kan PNO voor u doen?

Gemeenten met plannen voor woningbouwprojecten kunnen zich richten tot PNO. Onze expertteams zijn als geen ander op de hoogte van de verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van woningbouw, duurzaam bouwen en slimme energieoplossingen. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of vul het contactformulier in:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement