Succesvol innoveren begint bij diversiteit

Zonder diversiteit geen succesvolle ICT-innovatie. Daarom besteden we vandaag aandacht aan Girlsday. Tijdens deze dag vandaag zijn er door heel Nederland acties om de participatie van meisjes in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te vergroten. Want vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de tech sector – en daarmee lopen innoverende bedrijven heel wat talent mis. De hele dag openen bedrijven en onderwijsinstellingen in de ICT sector daarom hun deuren voor 11.000 meisjes tussen 10 en 15 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Hoe staat het met vrouwen in de ICT?

In Nederland is het niet best gesteld met het aantal vrouwen in ICT-beroepen. In de sector is maar een schamele 15,56% vrouw. Ook in de toekomst lijkt dat aantal niet snel te gaan verbeteren: met 18,7% heeft Nederland het op zes na laagste percentage afstudeerders in tech- en bètavakken van alle onderzochte landen in een onderzoek van recruitmentbureau Honeypot. Zij onderzochten de stand van zaken in de IT in 41 landen, waaronder de EU. De conclusie: er moet al op onderwijsniveau iets worden gedaan om in deze sector de scheve verhoudingen recht te trekken.

CBS maakte daarover vandaag wel goed nieuws bekend: steeds meer meisjes in havo-, vwo- en mbo-klassen kiezen een technische richting. Bij havo-meisjes steeg het aantal meisjes dat koos voor Natuur en Techniek in het afgelopen decennium van 2 procent (2006/2007) naar 10 procent (2017/2018). Bij vwo-meisjes was de stijging nog groter:  van 6 procent naar 28 procent. Op het vmbo is de stijging minimaal, hoewel ook wel aanwezig (van 3 naar 4 procent). De keuze voor techniek neemt in het hoger onderwijs nauwelijks toe.

De topsector ICT dorst naar nieuw talent

In de sector ICT gaan de ontwikkelingen razendsnel. Blockchain, artificial intelligence, big data, cybersecurity: de sector knalt uit zijn voegen en wordt zeker niet beperkt door de Nederlandse landsgrenzen. Niet voor niets is ICT als ‘doorsnijdend thema’ aanwezig in alle Nederlandse topsectoren met bijbehorende subsidies en ander stimuleringsbeleid. Ook onze ICT-experts proberen een continue bijdrage te leveren aan de meest uiteenlopende ICT-innovatietrajecten. In zulke complexe trajecten zien wij dat een divers samengestelde projectgroep onmisbaar is om succesvol te kunnen innoveren. Instroom van een diverse groep aan enthousiaste, creatieve nieuwe talenten is de komende jaren dus hard nodig!

Zelf innovatie-diversiteit stimuleren?

Girlsday is een van de initiatieven van VHTO, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Techniektalent.nu. Zij zetten zich in om de deelname van meisjes en vrouwen te vergroten in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland. De organisatie beschikt over diverse publicaties voor onderwijsinstellingen om ICT te stimuleren bij meisjes in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook voor bedrijven heeft VHTO diverse mogelijkheden om vrouwelijke deelname aan de sector te stimuleren.